Productie

Gebruik Smart Shop Floor om je manier van werken te veranderen

Smart Shop Floor is een revolutionaire cloudapplicatie die mensen op de werkvloer toelaat om jobgegevens en –vooruitgang te bekijken en te noteren in Exact voor Productie. Met Smart Shop Floor worden papierloze operaties en realtime communicatie werkelijkheid.

Ben je er klaar voor?


Je kunt meteen aan de slag om je winkelvloer slimmer te maken. De applicatie is beschikbaar in alle landen sinds juni voor alle edities van Exact voor Productie en op alle mogelijke schermen, inclusief tablets en smartphones.

Papierloze winkeloperaties


Smart Shop Floor zorgt ervoor dat je eindelijk geen papier meer moet afdrukken en verdelen. Alle jobgegevens staan op het scherm voor je neus: details van het onderdeel, klant, deadline, hoeveelheid, jobstatus en project. Daarnaast kun je ook nog eens alle materiaal zien dat nodig is om de bestelling af te ronden, compleet met details, routing en nevenproducten.

Tijdsopvolging van de winkelvloer


Smart Shop Floor kan nog meer. Een tijdsfunctie maakt het gemakkelijk voor operatoren om op de hoogte te blijven van de tijd die nodig was voor werk en machines door eenvoudig op start en stop te tikken. De status van een operatie kan ook realtime doorgegeven worden – als doorvoer of percentage – met eventuele opmerkingen.

Data-analyse, procesoptimalisering


Smart Shop Floor laat je ook toe om een verschil te maken tussen set-up- en procestijd zodat je verschillende tarieven kunt hanteren om tot accurate kosten te komen. Je kunt dan de gegevens per job gaan analyseren om verbeteringen te kunnen aanbrengen zoals het verminderen van de set-up-tijd of het maximaliseren van de capaciteit.

Efficiënter beheren van materiaal


De applicatie wordt trouwens alleen maar beter, want Exact werkt ook aan een mogelijkheid om alle materiaal en onderdelen die gebruikt worden bij bestellingen te registreren. Exact voor Productie Geavanceerd zal u ook toelaten om serie- en batch-nummers te registreren.

Help ons je winkelvloer vorm te geven


Deze nieuwe mogelijkheden om je efficiëntie op te drijven zullen gecontroleerd beschikbaar worden in het derde kwartaal van 2016. Heb je interesse om deel uit te maken van de ontwikkelingsfase? Je kunt de eerste versie testen in ruil voor feedback zodat we snel een perfecte algemene release kunnen voorstellen. Neem hiervoor contact op met je lokale support desk. Ondertussen kun je het slim spelen – als je dat al niet gedaan hebt – en Smart Shop Floor hier bestellen.

BE Select your country