Productie

Hoe je met materialen per bewerking meer overzicht en efficiëntie creëert in Exact Online Productie

In de dynamische wereld van productie is efficiëntie en overzicht cruciaal. Ontdek hoe medewerkers op de werkvloer nu direct inzicht hebben in bewerkingsstappen en benodigde materialen, wat het productieproces aanzienlijk verbetert. Voorheen waren alle benodigde materialen voor elke bewerkingsstap direct zichtbaar voor de medewerkers, en deze optie blijft beschikbaar voor wie deze werkwijze verkiest. Nu wordt echter ook de mogelijkheid geïntroduceerd om materialen te specificeren per bewerking, wat meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden biedt. Deze nieuwe aanpak opent de deur naar diverse opties en efficiëntieverhogingen binnen Exact Online Productie.

Hoe je met materialen per bewerking meer overzicht en efficiëntie creëert in Exact Online Productie

Stel, een medewerker is bezig op de werkvloer. Je wilt hem of haar niet lastigvallen met materialen die een collega in de volgende bewerkingsstap pas nodig heeft, toch? Die informatie is pas later van belang. Ook is het mogelijk dat nog niet alle materialen voor alle bewerkingen in een werkorder beschikbaar zijn in het magazijn. Gelukkig kan er soms toch worden gestart met een bewerking waarvan alle materialen wel al beschikbaar zijn. Zo zet je de productiecapaciteit optimaal in. 

Koppel materialen aan individuele bewerkingen in Exact Online Productie

Daarom is het in Exact Online Productie nu ook mogelijk om materialen in een stuklijst van een maakartikel direct aan individuele bewerkingen te koppelen. Zo wordt het inzichtelijker welke materialen voor het starten van een bewerking beschikbaar moeten zijn op de werkvloer. Zeker bij veel items waar verschillende bewerkingen nodig zijn, geeft dit een veel beter overzicht.   

De productiemedewerker krijgt een compleet beeld van wat er voor elke bewerking moet worden uitgevoerd. Ook zie je direct welke materialen vanuit het magazijn moeten worden opgehaald of aangeleverd.  Dat scheelt een hoop tijd! 

Meer inzicht in benodigde materialen 

Voorheen was er geen link tussen de bewerkingen en de materialen, waardoor het niet inzichtelijk was welke materialen beschikbaar moesten zijn bij welke bewerkingsstap. Als voorbeeld nemen we onderstaande stuklijst van een YOKAW pomp set.

Stuklijst pomp set
Afbeelding 1: Stuklijst YOKAW pomp set 

 

Omdat het onduidelijk is welke materialen nodig zijn voor de voor-assemblage, doordat er geen verband bestaat tussen de materialen en de bewerkingen, is het niet duidelijk welke materialen op de werkvloer aanwezig moeten zijn om te kunnen starten met de voor-assemblage.  Alle materialen worden al naar productie gestuurd, zelfs al zijn ze nog niet nodig. Bijvoorbeeld, de handleiding wordt dan reeds klaargelegd bij de voor-assemblage.

Door een relatie te leggen tussen materialen en bewerkingen, wordt het meteen duidelijk welke materialen nodig zijn bij welke bewerking. In de lijst hieronder voor dezelfde pompset wordt aangegeven welke materialen nodig zijn voor de voor-assemblage en dat de handleiding pas bij het verpakken dient te worden toegevoegd. Dit zorg voor meer duidelijkheid.

Stuklijst met bewerkingen
Afbeelding 2: Stuklijst pomp set met materialen per bewerking

In Exact Online is nu rechtstreeks in de werkorder te zien welke materialen bij welke bewerkingsstap horen en in welke volgorde die uitgevoerd dienen te worden.

Bewerkingsbon in Exact Online Productie
Afbeelding 3: Werkorder in Exact Online Productie

Werkbon met werkinstructies en materialen

Via Productie – Werkorder kan je een werkbon afdrukken. Per bewerking worden naast werkinstructies dan ook de materialen getoond die nodig zijn voor die bewerking. Op een al bestaande Werkorderbon lay-out kunnen per materiaalregel nu ook bewerkingsregels inzichtelijk worden gemaakt. Dankzij dit inzicht kunnen werkorders, waarvoor de materialen voor de eerste stappen wel aanwezig zijn, al gestart worden. 

Bewerkingsbon
Afbeelding 4: Bewerkingsbon in Exact Online Productie

Jouw ervaring in Controlled Release

Ben je enthousiast over deze innovatie en wil je jouw ervaring met ons delen? Je kunt nu als eerste gebruikmaken van deze nieuwe functionaliteit door je aan te melden voor de Controlled Release. Door deel te nemen aan een Controlled Release hoor je bij een selecte groep die onze nieuwe functionaliteiten voor het eerst te zien krijgt. Daardoor speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze functionaliteit.

Op de knowledge base kun je vinden hoe je mee kunt doen aan de Controlled Release van “materialen per bewerking”.

BE Select your country