Digitalisatie

De digitale tools van Exact WinBooks bestrijken de volledige boekhoudstroom en presenteren de cijfers onmiddellijk

Het samenwerkingsplatform, de herkenningsoplossing en het automatisch boeken en de rapporteringstool volledig geïntegreerd in de boekhouding van Exact WinBooks

Samenwerkingsplatform

Exact WinBooks maakt de uitwisseling van documenten tussen de accountant en zijn klanten via een uniek kanaal mogelijk. Het is intuïtief in gebruik.

In de praktijk –

De gedigitaliseerde facturen worden naar het platform verzonden door de ondernemer. De herkenningsservice verwerkt ze automatisch en bewaart ze in het boekhouddossier. De accountant voert de controles en correcties uit. Overzichten, rapporten en wettelijke documenten worden door de accountant rechtstreeks vanuit de boekhouding naar het platform gestuurd. Het permanente dossier centraliseert alle boekhoud- en andere documenten.De « messenger » van deze toepassing maakt een continue en gerichte dialoog tussen de verschillende partijen mogelijk. Een kalender met de verschillende taken en de wettelijke vervaldagen wordt gedeeld. Een beheersysteem voor de betaling van facturen en een gratis ‘Light’ facturatiepakket zijn beschikbaar voor de ondernemer.

Automatisch inboeken

De facturen, de CODA- en de SODA-bestanden worden verwerkt door de digitalisatie-oplossing en worden automatisch ingeboekt in het boekhouddossier. De Scanning en Optical Character Recognition (OCR) – technologieën genereren automatisch boekingen door een pre-boeking aan te bieden.

Onlinerapportering

Dankzij de onlinerapportering van Exact WinBooks, wordt jouw software een ware assistent, zowel voor de accountant als voor de ondernemer. Exact WinBooks biedt een overzicht van de gezondheid van de activiteiten van elk bedrijf met visuele en dynamische dashboards voorzien van cijfergegevens.…

Analyseer de cijfers met de drill-down-functie. Met deze tool kun je door de rapporten navigeren om de samenstelling en het detail van elk cijfer tot op het digitale document te bekomen.

Er zijn vier hoofdsecties

 • Globaal overzicht van de activiteit
 • Kosten- en batenanalyse
 • Balans met zijn rubrieken
 • Gedetailleerde statistieken van de activiteit klanten-leveranciers

Gepersonaliseerde overzichten

Definieer zelf overzichten op basis van je eigen structuren. Zo selecteer en vergelijk je gegevens voor een bepaalde periode, productie, activiteitensector,…

Automatisatie

De Automate-functie van Exact WinBooks voert een reeks taken uit op de achtergrond zonder enige manipulatie van de accountant zoals:

 • Het automatisch downloaden van documenten in de toepassing van de karakterherkenning
 • Het inlezen van de verkoopfacturen
 • Het automatisch inlezen van CODA-bestanden
 • Het automatisch verzenden van gegevens naar de rapportagetool

Connect Mobile

De app die gekoppeld is aan de Exact WinBooks-boekhoudsoftware, maakt het met name mogelijk om alle documenten te scannen, te verzenden en te archiveren.

Deze app biedt de functionaliteiten van Exact WinBooks Connect in een vereenvoudigde versie:

 • een digitaal bureau met de laatst gedigitaliseerde documenten – documenten gedeeld door de accountant
 • een archief
 • een berichtgevingstool
  Het is een eenvoudige tool die gebruikers zal ondersteunen bij hun digitale boekhouding.

Onze Exact WinBooks Connect producten

Prijzen die zich aan jouw behoeften aanpassen

De Exact WinBooks formules kunnen ofwel worden aangekocht ofwel jaarlijks worden gehuurd.
 • KMO's

  Vanaf € 36 per maandIndicatieve prijzen
  • Centralisatie van alle documenten in één platform
  • Rechtstreeks data ontvangen en versturen vanuit de boekhouding
  • Betalingen uitvoeren
  • Berichten en kalender
  • Onlinerapportage
  • Standaard en gepersonaliseerde overzichten
  • Details van elk cijfer tot op het boekstuk
  • 1 gebruiker
  Prijsaanvraag
 • Accountant

  Vanaf € 60 per maandIndicatieve prijzen
  • Platform accountant-klant
  • Permanent dossier
  • Rechtstreeks data ontvangen en versturen vanuit de boekhouding
  • Berichten en kalender
  • Onlinerapportage
  • Standaard en gepersonaliseerde overzichten
  • Details van elk cijfer tot op het boekstuk
  • Automatische boeking
  • Opties: Herkenningspatronen
  • 1 gebruiker
  Prijsaanvraag

Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

Boekhoud- en beheersoftware Partners

Kies de juiste software

We geven in een overzichtelijke brochure een aantal overwegingen mee die je zeker in acht moet nemen bij de keuze van het juiste boekhoudpakket. Je kan deze hier gratis downloaden.
Invalid Input
Vul uw bedrijsnaam in.
Vul uw telefoonnummer in.
Invalid Input
Invalid Input
Vul uw achternaam in.
Vul uw e-mail adres in.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Waarom vragen wij deze gegevens? Exact gebruikt jouw persoonlijke gegevens uitsluitend voor onderzoek, marketing- en sales doeleinden. Hieronder verstaan wij persoonlijk contact opnemen via telefoon, e-mail, directe mailings en andere internet kanalen.
Lees meer in onze privacy statement.

Invalid Input
BE Select your country