Alles wat je moet weten over rentabiliteit

Als ondernemer weet je graag hoe winstgevend je bedrijf is en of het in staat is om rendement te genereren op het geïnvesteerde vermogen. Het kengetal rentabiliteit helpt je hierbij. We nemen je mee in de wereld van rentabiliteit: wat is rentabiliteit precies, wat betekenen rentabiliteitswaarde en -prognose en hoe moet je rentabiliteit berekenen?

Wat is rentabiliteit?

Net als solvabiliteit en liquiditeit is rentabiliteit een term die je vaak tegenkomt in het ondernemerschap. Maar wat is rentabiliteit precies? Rentabiliteit is een financiële maatstaf die de winstgevendheid van je bedrijf aangeeft. Het kengetal toont in hoeverre je als bedrijf in staat bent om winst te genereren ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Met andere woorden: de rentabiliteit vertelt hoe efficiënt een bedrijf haar financiële middelen inzet om winst te maken.

Rentabiliteit eigen vermogen & rentabiliteit vreemd vermogen

Rentabiliteit eigen en vreemd vermogen zijn twee begrippen die alles te maken hebben met de winstgevendheid van je onderneming. Beide begrippen geven inzicht in hoe je bedrijf op dit moment presteert en of je de juiste keuzes hebt gemaakt wat betreft de financiering. 

Bij rentabiliteit eigen vermogen draait het om het rendement dat je behaalt op geld dat je zelf in je onderneming hebt gestoken. Dus als je eigen geld hebt geïnvesteerd en je maakt winst, dan laat de rentabiliteit eigen vermogen zien hoeveel rendement je hebt behaald op je eigen geld. 

Rendement vreemd vermogen richt zich op het geld dat je geleend hebt of is gefinancierd door externe partijen. Rentabiliteit vreemd vermogen laat zien of je met het geleende geld ook echt winst maakt en of het een goed idee is om op deze manier je bedrijf te blijven financieren.Rentabiliteit totaal vermogen

Naast rentabiliteit eigen en vreemd vermogen is er ook nog zoiets als rentabiliteit totaal vermogen. Rentabiliteit totaal vermogen kijkt naar het rendement dat je hebt behaald op alle investeringen in je bedrijf. Of met andere woorden: het toont hoeveel winst je hebt gemaakt tegenover het totale bedrag dat je hebt geïnvesteerd (zowel eigen geld als geleend of geïnvesteerd geld). Heb je inzicht in de rentabiliteit totaal vermogen? Dan pas kun je goed beoordelen of je investeringen voor winst hebben gezorgd.

De rentabiliteit berekenen

Er bestaan verschillende formules om de rentabiliteit van je zaak te berekenen. De meest gebruikte formule om de rentabiliteit te berekenen, is deze:

Rentabiliteit = (netto winst / geïnvesteerd vermogen) * 100%

Het resultaat is een percentage dat aangeeft hoe hoog je rentabiliteit is. Deze formule kun je gebruiken voor het berekenen van alle soorten rentabiliteit.

Wil je de rentabiliteit eigen en vreemd vermogen berekenen, dan kun je ook deze formules gebruiken:

Rentabiliteit eigen vermogen = nettowinst / eigen vermogen * 100%

Rentabiliteit vreemd vermogen = nettowinst / vreemd vermogen * 100%

De rol van rentabiliteitswaarde & rentabiliteitsprognose

Als we het hebben over rentabiliteitsberekeningen, dan moeten we ook begrippen als rentabiliteitswaarde en rentabiliteitsprognose vernoemen. De rentabiliteitswaarde geeft de waarde van de toekomstige winstgevendheid weer, terwijl de rentabiliteitsprognose een inschatting is van de toekomstige rentabiliteit op basis van de verwachte resultaten.

Optimaliseer de rentabiliteit van je bedrijf

Nu je weet wat rentabiliteit is, hoe je het berekent en wat rentabiliteitswaarde -en prognose zijn kun je de rentabiliteit van je onderneming optimaliseren. Neem kostenbesparende maatregelen, ga efficiënter om met middelen en benut nieuwe marktkansen. Kortom, streef naar groei en innovatie. Door de rentabiliteit goed in de gaten te houden, kun je deze zaken altijd bijsturen waar nodig.

FAQ

Rentabiliteit is een financiële maatstaf die de winstgevendheid van je bedrijf aangeeft. Het getal geeft aan in hoeverre je als bedrijf in staat bent om winst te genereren ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen.

Rentabiliteit is een belangrijk kengetal, omdat het aangeeft of je bedrijf genoeg winst maakt uit zijn activiteiten. Daarnaast helpt dit kengetal investeerders, crediteuren en managers om de financiële gezondheid van je onderneming te beoordelen en te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector. 

Er zijn verschillende maatstaven voor het berekenen van rentabiliteit. We zetten de meest voorkomende voor je op een rijtje: 

  • Bruto rentabiliteit = (brutowinst / omzet) x 100
  • Netto rentabiliteit = (brutowinst / omzet) x 100
  • Return on Assets (ROA) = (nettowinst / gemiddeld totaal vermogen) x 100
  • Return on Equity (ROE) = (nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) x 100

Hier hebben we helaas geen duidelijk antwoord op, omdat dit afhangt van de industrie, de economische omstandigheden en de doelstellingen van je bedrijf. Over het algemeen wordt een hogere rentabiliteit als gunstig ervaren, omdat dit aangeeft dat je onderneming zijn middelen efficiënt inzet om winst te genereren.

Je kunt een aantal strategieën overwegen om de rentabiliteit te verbeteren, zoals: 

  • Kostenbesparing en operationele efficiëntie verbeteren. 
  • Het verhogen van de omzet door marketingactiviteiten en klantbehoud te verbeteren. 
  • Het optimaliseren van de prijs van producten en diensten. 
  • Investeren in winstgevende activiteiten.
BE Select your country