Solvabiliteit: de financiële stabiliteit van je bedrijf

Je hebt een eigen bedrijf en wil graag weten of het gezond is? Dan geeft de solvabiliteit je daar antwoord op. Wat is een gezonde solvabiliteit en hoe kun je solvabiliteit berekenen? We leggen je alles uit, van solvabiliteitsratio tot de solvabiliteitsformule.

Wat is solvabiliteit?

Het is een bekend begrip in de wereld van boekhouding, maar wat is solvabiliteit eigenlijk? Wel, solvabiliteit is een kengetal dat aangeeft of een bedrijf genoeg geld heeft om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Of anders gezegd: het helpt je nagaan of je bedrijf gezond is op financieel vlak en of het in staat is om met eigen vermogen de schulden af te betalen.

Solvabiliteit berekenen en de solvabiliteitsratio

Nu je weet wat solvabiliteit is, bekijken we eens hoe je dit kengetal kunt berekenen. Zoals eerder gezegd: de solvabiliteit berekenen, geeft je inzicht in de financiële positie van je onderneming — het is dus een belangrijk getal. Een veelgebruikte methode om de solvabiliteit te berekenen is met behulp van de solvabiliteitsratio. De solvabiliteitsformule voor het berekenen van de solvabiliteitsratio ziet er zo uit:

Formule solvabiliteit

Solvabiliteitsratio = (eigen vermogen / totale vermogen) * 100

De uitkomst van deze solvabiliteitsformule geeft aan hoeveel procent van de activa in een bedrijf wordt gefinancierd door het eigen vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe beter de solvabiliteit van je onderneming.

Wat is een gezonde solvabiliteit?

Een goede of gezonde solvabiliteit hangt af van je sector en je type bedrijf. Over het algemeen wordt een solvabiliteitsratio van 20% tot 30% als goed beschouwd. Ligt het cijfer lager, dan moet je waarschijnlijk een aantal maatregelen treffen om je solvabiliteit te verbeteren.

Deze referentiewaarde wordt ook wel de solvabiliteitsnorm genoemd en bestaat om de solvabiliteit van je onderneming te beoordelen en, indien nodig, te verbeteren. Je kunt de solvabiliteitsnorm gebruiken als benchmark om te bepalen of je bedrijf een goede solvabiliteit heeft.

Houd in je achterhoofd dat een gezonde solvabiliteit niet alleen afhangt van de solvabiliteitsratio, maar ook van andere factoren zoals de bedrijfssector, het risicoprofiel en de financiële doelstellingen van je onderneming. Het is daarom altijd verstandig om de solvabiliteit van je bedrijf te vergelijken met branchenormen en benchmarks en op basis daarvan te bepalen wat voor jouw zaak een goede solvabiliteit is.

Solvabiliteit laat zien of je bedrijf gezond is

Solvabiliteit is een belangrijk kengetal dat de financiële stabiliteit van je onderneming weerspiegelt. Door de solvabiliteit van je onderneming te begrijpen en te beheren, kun je een sterke financiële positie opbouwen en groei stimuleren. Het geeft je een richtlijn en de nodige duw in de rug om indien nodig je solvabiliteit te verbeteren.

FAQ

Solvabiliteit is een kengetal dat aangeeft of een bedrijf genoeg geld in de lade heeft om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

De solvabiliteit wordt meestal berekend aan de hand van de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van je onderneming. 

Solvabiliteit = (eigen vermogen / totaal vermogen) x 100%

Een hoge solvabiliteit, meestal uitgedrukt in een percentage dicht bij de 100%, geeft aan dat jij als ondernemer een aanzienlijk deel van de bezittingen met eigen vermogen financiert. Met andere woorden, laat dit zien dat je in staat bent om aan langetermijnverplichtingen te voldoen, wat vertrouwen kan wekken bij schuldeisers en investeerders. 

Komt er een laag percentage uit de berekening? Dan geeft dit aan dat je een groot deel van je bezittingen met vreemd vermogen financiert, zoals leningen. Dit kan een risico vormen voor schuldeisers, omdat je als ondernemer moeite hebt om je schulden af te lossen als de omstandigheden verslechteren.
Solvabiliteit is een belangrijk kengetal, omdat het de financiële stabiliteit en levensvatbaarheid op lange termijn weerspiegelt. Een gezonde solvabiliteit is essentieel om vertrouwen te krijgen van crediteuren, leveranciers en investeerders. Het helpt ook bij het verkrijgen van leningen en het stelt je bedrijf in staat om te groeien en nieuwe investeringen te doen.

Je kunt de solvabiliteit verbeteren door de winstgevendheid te vergroten, meer eigen vermogen aan te trekken, schulden af te lossen en efficiënter met de activa en passiva om te gaan. Het is belangrijk dat er een balans ontstaat tussen je eigen vermogen en vreemd vermogen om een gezonde financiële structuur te behouden. 

BE Select your country