Liquiditeit: wat is het en waarom is het belangrijk voor je financiën?

Als ondernemer hoor je een heleboel termen die met je bedrijf te maken hebben. Liquiditeit is er eentje van. Wat is liquiditeit precies, hoe kun je het berekenen en wat wordt gezien als een goede liquiditeit? We vertellen je er alles over en geven een duidelijk voorbeeld van een liquiditeitsbegroting.

Liquiditeit berekenen en de liquiditeitsratio

Om de liquiditeit te berekenen, gebruiken we de liquiditeitsratio. De ratio vergelijkt kortetermijnactiva (zoals contant geld, kaswaarden en voorraden) met kortetermijnschulden (zoals openstaande rekeningen en leningen op korte termijn). Aan de hand van een voorbeeld tonen we hoe je de liquiditeit kunt berekenen:

Liquiditeitsratio = 180.000 (kortetermijnactiva) / 110.000 (kortetermijnschulden) = 1,64 

Dat betekent dat het bedrijf 1,64 aan kortetermijnactiva heeft voor elke euro aan kortetermijnschulden. Hoe hoger de liquiditeitsratio, hoe beter je liquiditeitspositie is. Maar wat is een goede liquiditeit? Over het algemeen wordt een liquiditeitsratio tussen 1,5 en 2 als een goede liquiditeit beschouwd.

Voorbeeld van een liquiditeitsbegroting

Naast het berekenen van de liquiditeitsratio is de liquiditeitsbegroting een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in je toekomstige liquiditeitspositie. Deze financiële voorspelling of liquiditeitsprognose helpt je om te plannen en te anticiperen op mogelijke tekorten of overschotten in je geldstroom. Hieronder vind je een voorbeeld van een liquiditeitsbegroting:
Maand Inkomsten Uitgaven Saldo
Januari €10.000,- €8.000,- €2.000,-
Februari €12.000,- €9.000,- €3.000,-
Maart €9.000,- €10.000,- -€1.000,-

Het voorbeeld van liquiditeitsbegroting toont hoe je jouw inkomsten en uitgaven per maand kunt bijhouden en hoe het saldo van je liquiditeit verandert gedurende een bepaalde periode. Deze liquiditeitsprognose is nuttig om de juiste inschattingen te maken.

FAQ

Net als met solvabiliteit en rentabiliteit is liquiditeit een begrip waarmee je de financiële gezondheid van je bedrijf in kaart kunt brengen. Liquiditeit geeft aan in hoeverre je als ondernemer in staat bent toekomstige betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
Liquiditeit vormt een essentieel kengetal voor de dagelijkse werking van je onderneming. Het hebben van voldoende liquiditeit zorgt ervoor dat je in staat bent om rekeningen, lonen, leveranciers en andere kortlopende verplichtingen op tijd te kunnen betalen. Daarnaast is een gezonde liquiditeitspositie ook aantrekkelijk voor investeerders, crediteuren en potentiële kopers.

Aan de hand van de volgende formule kun je de liquiditeit berekenen: 

Liquiditeit = (kortertermijnactiva) / (kortetermijnschulden) 

Onder kortetermijnactiva vallen onder andere contant geld, kaswaarden en voorraden.  Onder kortetermijnschulden vallen onder andere openstaande rekeningen en leningen op korte termijn.

Liquiditeit en solvabiliteit zijn beide financiële kengetallen, maar ze meten verschillende aspecten van je bedrijf. Liquiditeit focust zich op het vermogen van een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen met direct beschikbare middelen. Solvabiliteit meet het vermogen van een bedrijf om aan langetermijnverplichtingen te kunnen voldoen.

Om de liquiditeitspositie te verbeteren, kan je verschillende maatregelen nemen, waaronder: 

  • Het versnellen van je debiteurenbeheer zodat je sneller betaald krijgt.
  • Het optimaliseren van je voorraadbeheer om overtollige voorraad te verminderen. 
  • Het onderhandelen met leveranciers voor gunstige betalingsvoorwaarden. 
  • Het verkrijgen van kortetermijnleningen of kredietlijnen voor noodgevallen.
BE Select your country