Liquiditeit: wat is het en waarom is het belangrijk voor je financiën?

Als ondernemer hoor je een heleboel termen die met je bedrijf te maken hebben. Liquiditeit is er eentje van. Wat is liquiditeit precies, hoe kun je het berekenen en wat wordt gezien als een goede liquiditeit? We vertellen je er alles over en geven een duidelijk voorbeeld van een liquiditeitsbegroting.

Wat is liquiditeit?

Je hebt er ongetwijfeld al over gehoord, maar wat is liquiditeit precies? Net als solvabiliteit, current ratio, quick ratio en rentabiliteit is liquiditeit een kengetal waarmee je de financiële gezondheid van je bedrijf in kaart kunt brengen. Liquiditeit geeft aan in hoeverre je onderneming in staat is om toekomstige betalingsverplichtingen uit te voeren. Liquiditeit betekent ook de snelheid waarmee je als bedrijf je rekeningen op korte termijn kunt betalen.

Waarom is liquiditeit belangrijk?

Liquiditeit speelt een belangrijke rol in het financiële plaatje van je bedrijf. Voldoende liquide middelen hebben, zoals contant geld, zorgt ervoor dat je de nodige betalingen kunt doen. Daarnaast helpt het je ook om financiële problemen te voorkomen. Met een goede liquiditeit blijft je bedrijf vlot draaien en benut je kansen wanneer ze zich voordoen. Het is daarom belangrijk om je liquiditeitspositie in de gaten te houden en je liquiditeitsoverzicht, met daarop al je inkomsten en uitgaven, te checken.

Liquiditeit berekenen en de liquiditeitsratio

Om de liquiditeit te berekenen, gebruiken we de liquiditeitsratio. De ratio vergelijkt kortetermijnactiva (zoals contant geld, kaswaarden en voorraden) met kortetermijnschulden (zoals openstaande rekeningen en leningen op korte termijn). Aan de hand van een voorbeeld tonen we hoe je de liquiditeit kunt berekenen:

Liquiditeitsratio = 180.000 (kortetermijnactiva) / 110.000 (kortetermijnschulden) = 1,64 

Dat betekent dat het bedrijf 1,64 aan kortetermijnactiva heeft voor elke euro aan kortetermijnschulden. Hoe hoger de liquiditeitsratio, hoe beter je liquiditeitspositie is. Maar wat is een goede liquiditeit? Over het algemeen wordt een liquiditeitsratio tussen 1,5 en 2 als een goede liquiditeit beschouwd.

Voorbeeld van een liquiditeitsbegroting

Naast het berekenen van de liquiditeitsratio is de liquiditeitsbegroting een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in je toekomstige liquiditeitspositie. Deze financiële voorspelling of liquiditeitsprognose helpt je om te plannen en te anticiperen op mogelijke tekorten of overschotten in je geldstroom. Hieronder vind je een voorbeeld van een liquiditeitsbegroting:
Maand Inkomsten Uitgaven Saldo
Januari €10.000,- €8.000,- €2.000,-
Februari €12.000,- €9.000,- €3.000,-
Maart €9.000,- €10.000,- -€1.000,-

Het voorbeeld van liquiditeitsbegroting toont hoe je jouw inkomsten en uitgaven per maand kunt bijhouden en hoe het saldo van je liquiditeit verandert gedurende een bepaalde periode. Deze liquiditeitsprognose is nuttig om de juiste inschattingen te maken.

Hoe verbeter je de liquiditeitspositie?

Nu je weet wat een goede liquiditeit is, bekijken we eens hoe je je liquiditeitspositie kunt verbeteren indien nodig. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, we geven je vijf tips mee voor een goede liquiditeit:

  • Zorg voor een goede cashflowplanning en houd je inkomsten en uitgaven in de gaten via je liquiditeitsoverzicht.
  • Hanteer strikte betalingstermijnen voor je klanten om sneller betaald te worden. 
  • Onderhandel met je leveranciers over betere betalingsvoorwaarden om je uitgaven te spreiden.
  • Optimaliseer je voorraadbeheer om overtollige voorraad te verminderen en kosten te besparen.
  • Overweeg het consolideren van schulden om beter financieel beheer mogelijk te maken.
Door aan de slag te gaan met bovenstaande tips, kun je de liquiditeitspositie versterken en je financiële wendbaarheid vergroten.

Liquiditeit helpt je bedrijf groeien

Liquiditeit is een belangrijk onderdeel van het financiële welzijn van je bedrijf. Een goede liquiditeit stelt je in staat om aan je kortetermijnverplichtingen te voldoen en om niet in de financiële problemen te komen. Houd je cashflow in het oog door maandelijks je liquiditeitsoverzicht te bekijken, maak gebruik van financiële tools en implementeer slimme strategieën om je liquiditeitspositie te vergroten en je liquiditeitsprognose bij te stellen. Op deze manier zorg je ervoor dat je bedrijf financieel gezond blijft en klaar is voor succes.

FAQ

Net als met solvabiliteit en rentabiliteit is liquiditeit een begrip waarmee je de financiële gezondheid van je bedrijf in kaart kunt brengen. Liquiditeit geeft aan in hoeverre je als ondernemer in staat bent toekomstige betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
Liquiditeit vormt een essentieel kengetal voor de dagelijkse werking van je onderneming. Het hebben van voldoende liquiditeit zorgt ervoor dat je in staat bent om rekeningen, lonen, leveranciers en andere kortlopende verplichtingen op tijd te kunnen betalen. Daarnaast is een gezonde liquiditeitspositie ook aantrekkelijk voor investeerders, crediteuren en potentiële kopers.

Aan de hand van de volgende formule kun je de liquiditeit berekenen: 

Liquiditeit = (kortertermijnactiva) / (kortetermijnschulden) 

Onder kortetermijnactiva vallen onder andere contant geld, kaswaarden en voorraden.  Onder kortetermijnschulden vallen onder andere openstaande rekeningen en leningen op korte termijn.

Liquiditeit en solvabiliteit zijn beide financiële kengetallen, maar ze meten verschillende aspecten van je bedrijf. Liquiditeit focust zich op het vermogen van een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen met direct beschikbare middelen. Solvabiliteit meet het vermogen van een bedrijf om aan langetermijnverplichtingen te kunnen voldoen.

Om de liquiditeitspositie te verbeteren, kan je verschillende maatregelen nemen, waaronder: 

  • Het versnellen van je debiteurenbeheer zodat je sneller betaald krijgt.
  • Het optimaliseren van je voorraadbeheer om overtollige voorraad te verminderen. 
  • Het onderhandelen met leveranciers voor gunstige betalingsvoorwaarden. 
  • Het verkrijgen van kortetermijnleningen of kredietlijnen voor noodgevallen.
BE Select your country