Cashflow: de bloedsomloop van je onderneming

Als je een eigen bedrijf hebt, wil je dat er zoveel mogelijk geld binnenkomt. Zonder voldoende geld kun je niet blijven werken. Het is daarom belangrijk om de cashflow goed in kaart te brengen. We leggen je uit wat (vrije) cashflow is, hoe je cashflow kunt berekenen en waarom een cashflowanalyse belangrijk is. We geven je ook een voorbeeld van een gezonde cashflow.

Wat is cashflow?

Het is een vaak gebuikt begrip, maar wat is cashflow? Cashflow is het nettobedrag aan geld dat je als onderneming genereert of verbruikt gedurende een bepaalde periode. Het kengetal cashflow meet de liquiditeit van een bedrijf en geeft inzicht in hoeverre het geld verdient aan operationele activiteiten, investeringen en financiering.

Cashflow berekenen met de cashflow formule

Nu je weet wat de definitie van cashflow is, bekijken we eens hoe je cashflow kunt berekenen. Je cashflow berekenen, helpt je om de financiële positie van je onderneming beter te begrijpen. Om de cashflow correct te berekenen, gebruik je deze eenvoudige cashflow formule:

Cashflow formule

Cashflow = inkomsten - uitgaven

De cashflow formule geeft je een overzicht van de nettocashflow van je bedrijf gedurende een bepaalde periode. Een positieve cashflow betekent dat je bedrijf financieel gezond is, terwijl een negatieve cashflow aantoont dat er financiële problemen zijn.

Voorbeeld van een cashflow

We laten je aan de hand van een voorbeeld zien hoe je de cashflow berekent.
Geld in Geld uit Totale cashflow
Inkomsten van klanten: €100.000,- Betalingen voor kosten en uitgaven: €70.000,-
Investeringen in nieuwe apparatuur en projecten: €20.000,-
Financieringuitgaven: €10.000,-
€0,-

In dit voorbeeld van cashflow zie je dat er geld binnenkomt en uitgaat gedurende het jaar. De onderneming heeft €100.000,- aan inkomsten ontvangen, maar aan de andere kant hebben ze €70.000,- uitgegeven aan kosten en uitgaven (denk aan huur en materiaal). Daarnaast hebben ze ook geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en projecten en hebben ze €10.000,- uitgegeven aan financieringszaken, zoals leningen en rentebetalingen. Met de cashflow formule komen we uit op €0,-. Met andere woorden: de inkomsten van dit bedrijf zijn dit jaar gelijk aan de uitgaven.

Het belang van een cashflowoverzicht

Door je cashflow goed bij te houden, creëer je een gedetailleerd cashflowoverzicht. Dat is een belangrijk instrument om gemakkelijk de belangrijkste inkomstenbronnen en uitgavenposten te identificeren. Een cashflowoverzicht geeft je meer inzicht in de financiële positie van je onderneming. Daarnaast kan een cashflow overzicht helpen om toekomstige geldstromen te voorspellen en financiële beslissingen te nemen.

Cashflowanalyse en vrije cashflow

Een cashflowanalyse is belangrijk. Het helpt je om trends en patronen te identificeren, potentiële risico’s op te sporen en strategieën te ontwikkelen om de cashflow te optimaliseren. Een belangrijk onderdeel binnen de cashflowanalyse is de vrije cashflow. Vrije cashflow is het bedrag dat beschikbaar is na aftrek van operationele uitgaven en investeringen. Het geeft aan hoeveel geld je als bedrijf hebt om te besteden aan groei, schuldaflossing, dividenduitkeringen en andere financiële verplichtingen.

FAQ

Cashflow is het netto bedrag aan geld dat je als onderneming genereert of verbruikt gedurende een bepaalde periode.
Cashflow speelt een belangrijke rol binnen je onderneming, omdat het de liquiditeit en financiële gezondheid weerspiegelt. Het stelt je in staat om rekeningen, lonen, leveranciers en andere operationele kosten op tijd te betalen. Een positieve cashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan uitgaat, wat stabiliteit en mogelijkheden om als bedrijf verder te groeien biedt.

Er zijn drie belangrijke soorten cashflow: 

  • Operationele cashflow: meet de inkomsten en uitgaven die verband houden met de kernactiviteiten van je bedrijf. Het gaat hier onder andere om de betalingen van klanten, betalingen aan leveranciers, lonen en belastingen. 
  • Investeringscashflow: meet de inkomsten en uitgaven die verband houden met investeringen in vaste activa, zoals grond, gebouwen, machines en apparatuur. 
  • Financieringscashflow: meet de inkomsten en uitgaven die verband houden met financieringsactiviteiten, zoals leningen, uitgifte van aandelen, dividendbetalingen en terugbetalingen van leningen.

Winst is het verschil tussen de opbrengsten en gemaakte kosten van je bedrijf gedurende een bepaalde periode. Dit wordt weergegeven op de winst- en verliesrekening. Cashflow daarentegen meet de werkelijke in- en uitstroom van contant geld, ongeacht de tijd van ontvangst of betaling. Je kan als ondernemer toch winstgevend zijn op papier, maar toch liquiditeitsproblemen hebben als je cashflow negatief is.

Een positieve cashflow geeft aan dat er meer geld binnenkomt dan uitgaat gedurende een bepaalde periode, wat aangeeft dat je bedrijf voldoende liquide middelen bezit om aan je financiële verplichtingen te kunnen voldoen en mogelijke investeringen te doen. Een negatieve cashflow geeft aan dat er meer geld uitgaat dan binnenkomt, wat kan duiden op liquiditeitsproblemen. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij het betalen van rekeningen en het aflossen van schulden.

Een positieve cashflow biedt verschillende voordelen: 

  • Het stelt je bedrijf in staat om aan de financiele verplichtingen te voldoen en rekeningen op tijd te betalen. 
  • Het vermindert de kans op financiele moeilijkheden en liquiditeitsproblemen. 
  • Het biedt mogelijkheden voor groei, investeringen en het aantrekken van nieuwe kansen. 
  • Het vergroot het vertrouwen bij crediteuren, leveranciers en investeerders. 
BE Select your country