Alles wat je moet weten over de current ratio

Als ondernemer wil je niets liever dan een gezond bedrijf. Het kengetal current ratio kan je hier inzicht in geven. Wat is de current ratio, met welke formule kun je dit berekenen, welke norm wordt gehanteerd voor een gezonde current ratio en wat is het verschil tussen current ratio en de quick ratio? We leggen je alles uit.

Wat is de current ratio?

Ondernemers horen de term current ratio weleens vallen, maar wat is dat precies? De current ratio geeft de verhouding weer tussen de kortlopende activa en kortlopende passiva. De current ratio wordt vaak gebruikt door investeerders, kredietverstrekkers en andere belanghebbenden om zicht te krijgen op de liquiditeit en financiële stabiliteit van een onderneming.

Een gezonde current ratio: wat is de norm?

Wat is een gezonde current ratio? Een ratio van 1 of hoger wordt over het algemeen gezien als een gezonde current ratio. Deze current ratio is de norm om naar te streven als bedrijf, want het betekent dat je onderneming voldoende kortlopende activa heeft om de kortlopende passiva af te lossen. Ligt je current ratio onder die norm, dus lager dan 1? Dan wordt dit niet meer als een gezonde current ratio beschouwd en kan het zijn dat je als bedrijf moeite hebt om aan je financiële verplichtingen te voldoen.

De current ratio berekenen met een formule

Je kunt de de current ratio berekenen met een eenvoudige formule:

Current ratio = kortlopende activa / kortlopende passiva.

Onder kortlopende activa vallen bijvoorbeeld contant geld, voorraden, debiteuren en andere activa die binnen een jaar kunnen worden omgezet in geld. Onder kortlopende passiva vallen crediteuren, leningen en andere verplichtingen die binnen een jaar betaald moeten worden.

Een voorbeeld van hoe je current ratio met deze formule kunt berekenen:

Stel dat je bedrijf 100.000,- aan kortlopende activa heeft en 50.000,- aan kortlopende passiva, dan komt hier de volgende current ratio uit:

Current ratio = 100.000 / 50.000 = 2

Dat betekent dat je bedrijf 2,- aan kortlopende activa heeft voor elke 1,- aan kortlopende passiva.

Verschil tussen current ratio & quick ratio

Naast de current ratio bestaat ook de quick ratio. Beide zijn liquiditeitsratio’s, maar toch is er een verschil tussen de current ratio en de quick ratio van een bedrijf. De current ratio kijkt alleen naar alle kortlopende activa, terwijl de quick ratio zich richt op de meest liquide activa (zoals contant geld en direct realiseerbare voorraden).

Een verschil is ook dat de quick ratio een strengere maatstaf is voor de liquiditeit dan de current ratio. Het houdt immers geen rekening met activa die niet snel kunnen worden omgezet in contant geld. Doordat de quick ratio zich hier niet op focust, krijg je inzicht in de directe liquiditeit van je bedrijf. Wil je het complete plaatje van je financiële situatie kennen, dan is het belangrijk om zowel de current als quick ratio onder de loep te nemen.

De current ratio verbeteren

Een gezonde current ratio is belangrijk. Het zegt namelijk iets over je financiële gezondheid en of je de mogelijkheid hebt om te kunnen groeien. Wanneer je merkt dat je bedrijf te maken krijgt met een lage current ratio, kun je dit op verschillende manieren verbeteren. We zetten een aantal strategieën op een rij om de zaken te verbeteren en terug een gezonde current ratio te verkrijgen:

  • Kortlopende passiva verminderen: los leningen af of betaal je crediteuren sneller;
  • Kortlopende activa verhogen: verkoop je voorraden of zorg dat je klanten sneller betalen;
  • Werkkapitaal optimaliserendoor je voorraadbeheer zo goed mogelijk in te richten en de debiteuren- en crediteurenbeheer op orde te hebben, kun je je werkkapitaal optimaliseren en zo de current ratio verbeteren.

FAQ

De current ratio geeft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende passiva weer. De current ratio wordt vaak gebruikt door investeerders, kredietverstrekkers en andere belanghebbenden om inzicht te krijgen in de liquiditeit en financiële stabiliteit van je onderneming.

De formule voor het berekenen van de current ratio ziet er als volgt uit: 

Current ratio = kortlopende activa / kortlopende passiva

Onder kortlopende activa vallen bijvoorbeeld contant geld, voorraden, debiteuren en andere activa die binnen een jaar kunnen worden omgezet in geld. Onder kortlopende passiva vallen crediteuren, leningen en andere verplichtingen die binnen een jaar betaald moeten worden.

Is de current ratio hoger dan 1? Dan heeft je bedrijf voldoende kortlopende activa om aan kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Met andere woorden, je hebt als ondernemer voldoende liquide middelen in bezit om de betalingen te kunnen aflossen.
Komt er een lager getal uit de berekening? Dan heb je als bedrijf niet voldoende liquide middelen in bezit om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan duiden op liquiditeitsproblemen en kan erop wijzen dat je mogelijk moeite hebt om de schulden op korte termijn af te lossen.

Je kunt verschillende maatregelen nemen om de current ratio te verbeteren. We zetten een aantal op een rijtje: 

  • De efficiëntie van je voorraadbeheer verbeteren. 
  • Sneller betaald krijgen door je debiteurenbeheer op orde te hebben.
  • Investeren in overtollige liquide middelen om rendement te genereren. 
  • Kostenbesparende maatregelen nemen om de liquiditeit te versterken. 
BE Select your country