Ondernemen

Hoe ziet een factuur eruit?

hoe maak je een factuur

Een factuur versturen is een belangrijke stap als je net begonnen bent met je eigen bedrijf. Maar hoe maak je een goede factuur? En wat moet er allemaal op staan? In dit artikel geven we je een aantal tips en uitleg over het maken van een factuur.

Wat is een factuur?

Een factuur is een document waarop je aangeeft wat je aan je klant hebt geleverd en hoeveel dat kost. Je kunt een factuur op verschillende manieren maken en versturen. Je kunt bijvoorbeeld een factuur per post sturen, maar ook digitaal via e-mail of een online programma zoals Exact Online Boekhouden.

Wat zijn verplichte factuurgegevens?

Facturen moeten voldoen aan een aantal factuureisen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Voldoe je hier niet aan, dan is je factuur niet rechtsgeldig. Zorg er dus voor dat de volgende gegevens altijd op de factuur vermeld staan:

 1. Het woord ‘factuur’

 2. De factuurdatum

 3. Het unieke factuurnummer

 4. De identiteit van jouw onderneming:
  • Naam
  • Adres van maatschappelijke zetel
  • Btw-nummer
  • Bankrekeningnummer
  • Bij een vennootschap moet ook het volgende vermeld worden:
   • Het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’
   • De vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

 5. De identiteit van je klant:
  • Naam
  • Adres
  • Btw-nummer (indien van toepassing)

 6. De datum van het belastbare feit of de datum van de ontvangst

 7. Wat je hebt geleverd aan producten of services en welke hoeveelheid

 8. De prijzen, zowel inclusief als exclusief btw:
  • Het nettobedrag van je geleverde producten of diensten (dat is dus zonder btw)
  • Het btw-bedrag en het berekende btw-percentage
  • Het totaal te betalen bedrag

 9. De aanduiding van de reden van vrijstelling wanneer er geen btw wordt gerekend

 10. Indien van toepassing: een verwijzing naar eerdere facturen wanneer voor eenzelfde handeling meerdere facturen of stukken worden opgemaakt

 11. De plaats waar de factuur is gemaakt

 12. De geldende betalingscondities


Let op: Fout op je factuur?

Controleer je facturen goed op de verplichte vermeldingen zoals boven staat aangegeven. Als de factuur niet in orde is kan je een administratieve boete krijgen. De administratieve boetes zijn: 

 • Bij eerste overtreding (bij louter toeval): 25 euro per factuur, met een minimum van 50 euro en een maximum van 500 euro. 
 • Bij andere eerste overtredingen: 50 euro per factuur, met een maximum van 250 euro 
 • Bij tweede overtreding:125 euro met een maximum van 1.250 euro 
 • Bij volgende overtredingen: 250 euro met een maximum van 5.000 euro. 
Business software

Hoe ziet een factuur eruit?

Je kunt je facturen zo mooi maken als je zelf wilt, als ze maar goed leesbaar en netjes zijn.

 • Het staat natuurlijk professioneel als je het bedrijfslogo erop zet en je eigen huisstijl gebruikt.
 • Let ook op het contrast tussen de tekst en de achtergrond. Meestal is zwart op wit het beste, want dat is makkelijk voor systemen die facturen scannen.
 • Zet de geleverde producten of diensten in regels onder elkaar.

Hier is een voorbeeld van een factuur.
factuur voorbeeld

Hoe maak je een factuur?

Een factuur maken kun je op verschillende manieren doen. Veel kleine ondernemers gebruiken hiervoor Excel of Word, maar een factuur maken in Excel en Word heeft behoorlijk wat nadelen. Dit is dus niet aan te raden.

Een factuur maken is ook mogelijk met behulp van een boekhoudprogramma zoals Exact Online Boekhouden. Een boekhoudprogramma genereert automatisch oplopende factuurnummers, voegt je bedrijfsgegevens toe aan iedere nieuwe factuur en zorgt voor een duidelijke opmaak. Ook voldoe je direct aan de bewaarplicht.

BE Select your country