Project Management

OeverZaaijer architectuur en stedenbouw

OeverZaaijer architectuur en stedenbouw behoort tot de top 10 van architectenbureaus in Nederland. Naast het creëren van mooie ontwerpen is OeverZaaijer ook in staat de ontwerpen bouwkundig helemaal uit te werken en tot een goed einde te brengen. Daarvoor heeft het bureau zo’n 60 personen (ontwerpers, bouwkundig ingenieurs en ondersteunende medewerkers) in dienst, afhankelijk van de lopende projecten. Het staat ook vooral bekend om complexe projecten. Zo werd voor Friesland Campina in Amersfoort een oud kantoor van Akzo getransformeerd tot een nieuw kantoor en zette het bureau in Wageningen een compleet laboratorium neer. Of denk aan het nieuwe Hoog Catharijne in Utrecht, waar OeverZaaijer samen met een Amerikaans bureau ontwerp- en bouwkundige werkzaamheden verricht. Ook de Endemol studio’s en kantoren naast de ArenA in Amsterdam werden door OeverZaaijer ontworpen.
Dankzij Exact hebben we meer vat op de complexiteit van onze projecten.

Oude situatie

OeverZaaijer werkte vroeger met Exact AEC voor hun projectmanagement, maar dat werkte voor de organisatie nog niet efficiënt genoeg. Ook de tijdregistratie werd toen manueel ingevoerd door de medewerkers en er was geen centrale informatiebron.

De oplossing

PSA werd in een eerste afgebakende implementatie operationeel gemaakt voor basis CRM, digitale tijdregistratie, projectmanagement en projectadministratie. En dat alles werd geïntegreerd met de bestaande boekhouding in Exact Globe.

De verbetering

  • De complexiteit van de organisatie wordt nu veel beter ondersteund.
  • Door de automatisering werken mensen sneller en gemakkelijker, onder andere als het gaat om tijdregistratie.
  • De echte winst zit in het werken vanuit één geïntegreerde omgeving, met één versie van de waarheid.
  • Daardoor kan de organisatie ook veel sneller en beter documenteren naar de opdrachtgevers toe.
BE Select your country