Handel

Wat is Supply Chain Management (SCM)? En waarom is het waardevol?

Wat is Supply Chain Management?
U bent de term Supply Chain Management vast al tegengekomen. Hoewel de term vooral het beheer van goederenstromen in de toevoerketen van materialen impliceert, is het in de praktijk een breder begrip, waarin intelligente software een cruciale rol speelt. 

De supply chain 

De supply chain – of productieketen – omvat alle activiteiten van een bedrijf om ervoor te zorgen dat een grondstof uiteindelijk als eindproduct bij de eindgebruiker terechtkomt, inclusief alle informatie, diensten en geld die door dezelfde keten stroomt. Die activiteiten vinden binnen de organisatie plaats, zoals aankoop, productie, opslag, verkoop enz. of daarbuiten. Denk aan leveranciers, klanten en andere belanghebbenden. 

Supply Chain Management: optimaliseren van de keten 

Supply Chain Management (SCM) wordt in Nederland ook wel Integraal Ketenbeheer of IKB genoemd. Het begrip SCM werd voor het eerst genoemd in de jaren ‘80 van de vorige eeuw, maar werd pas tegen de millenniumwisseling echt populair onder managers in de handel en logistiek. 

Tot de jaren ‘90 opereerden de meeste afdelingen in een bedrijf nog los van elkaar. Door toenemende concurrentie, snelle ontwikkelingen op het gebied van IT en focus op klantgericht ondernemen gingen steeds meer bedrijven hun keten optimaliseren om hun positie op de markt te verbeteren. Supply Chain Management werd een feit en is te omschrijven als het realiseren van een optimale ketensamenwerking tussen verschillende bedrijfsonderdelen (aankoop, verkoop, logistiek, opslag, voorraad- en capaciteitsbeheer, productieplanning, klantenservice, sales) en leveranciers en afnemers, om waarde toe te voegen over de hele productieketen. 

Realtime informatie-uitwisseling 

In een optimale keten is alles met alles verbonden zodat realtime informatie-uitwisseling mogelijk is. Van systemen over handelspartners tot apparaten. En die inzichten zijn voor organisaties heel waardevol. Supply Chain Management maakt organisaties namelijk slimmer én wendbaarder. U levert sneller en flexibeler en heeft minder voorraadkosten. Zo wordt duurzaam ondernemen een stuk gemakkelijker en is er meer ruimte voor innovatie. 

Piekmomenten opvangen 

In de e-commerce wordt een groei tot wel 50% genoteerd. De vraag in bepaalde sectoren schiet door het dak, wat tot een voorraadtekort kan leiden. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Als handelaar kunt u hier verstandig mee omgaan door een limiet op het aantal producten te zetten dat gekocht kan worden. Zo limiteerde een handelaar in diepvriespizza’s het aantal pizza’s dat per klant besteld kon worden om zo meer klanten te kunnen bedienen. Belangrijk is om de hele keten te bekijken – niet alleen bij uw leverancier, maar ook bij de leverancier van uw leverancier – om gegevens te analyseren en trends te herkennen. Op die manier kunt u kort op de bal spelen en slim omgaan met de situatie. Dat vereist wel transparantie en communicatie. 

Supply Chain Management en logistiek 

Binnen het begrip Supply Chain Management is het laatste woord dus het belangrijkste: het gaat om het optimaal beheren van de supply chain door verschillende managementactiviteiten uit te voeren. Dat maakt logistiek een onderdeel van SCM, niet andersom. 

Bij logistiek gaat het om de goederenstroom van uw organisatie naar de eindgebruiker. Bij Supply Chain Management gaat het ook om wat aan dat proces voorafgaat, bijvoorbeeld het bestellen en transport van grondstoffen naar uw eigen organisatie bij een toeleverancier. En ook om het maken van planningen en prognoses, zodat u nooit met een vol magazijn zit of juist niet kunt voldoen aan de vraag. Logistiek gaat dus vooral om transport, SCM om slimme planning en continue communicatie tussen alle schakels in de keten. 

Versterk uw positie met Supply Chain Management software 

Zonder goede IT bestaat er geen Supply Chain Management. Slimme Supply Chain Management-software is daarom noodzakelijk om een gestroomlijnde ketensamenwerking te realiseren waarin alles met elkaar verbonden is: van planning, voorraad en sales tot transport en klantenservice, zowel binnen als buiten uw organisatie. 

Met de juiste software heeft u bovendien nooit te weinig of te veel voorraad. Op basis van slimme analyses kunt u verkoopprognoses maken, zodat u op tijd de juiste planning kunt maken. En daar plukt uw klant de vruchten van: zij betalen niet langer de prijs voor een te grote voorraadbuffer. Bovendien hebben ze een realtime inzicht in uw prijzen en voorraad. Omdat de klant altijd het overzicht behoudt van het bestelproces, is er nooit onenigheid over orderstatus, prijs of levervoorwaarden.
BE Select your country