Accountancy

Verras je klant met inzicht, overzicht en een moeiteloze manier van samenwerken

Dat je als accountant je zaken op orde hebt qua financiële expertise staat voor een klant buiten kijf. Waarmee kan je je dan wel onderscheiden, of beter nog, je klant verrassen? Neem je eigen ervaringen onder de loep. Bepalend voor een goede dienstverlening is meestal de manier waarop je als klant te woord wordt gestaan, je gezien en gehoord voelt. Ook als accountant maakt een proactieve dienstverlening het verschil. Samen met het feit dat je gebruik maakt van moderne tools zorgt dit ervoor dat de klant de samenwerking met jou als moeiteloos en waardevol ervaart. Je laat de klant bijvoorbeeld niet alleen weten dat er deze maand weer documenten ontbreken, maar voorziet hem of haar ook van nieuwe inzichten en goed onderbouwd advies. Overtreft jouw kantoor de verwachtingen van de klant?

Teamwork

Het goed opvolgen van de boekhouding en het tijdig aanleveren van aangiftes en ander papierwerk is teamwork. Dan hebben we het zowel over de samenwerking tussen de medewerkers van het kantoor onderling, als over de manier waarop je de klant informeert en hem of haar bij activiteiten betrekt. Je werkt voor ondernemers die hun financiële boekhouding in de meeste gevallen als een verplicht nummer zien – aan jou de uitdaging om dit met zo weinig mogelijk moeite goed te realiseren. Een klant wil het liefst weinig tijd besteden aan dit proces, dus als je de samenwerking goed aanpakt, heb je daar allebei baat bij. Zorg dat klanten nergens over moeten nadenken, niet onnodig moeten zoeken en op elk moment precies weten waar ze aan toe zijn en wat van hen wordt verwacht. Maar hoe doe je dat? 

Voorkomen en ondersteunen

Door medewerkers én klanten samen te laten werken in hetzelfde systeem kan je miscommunicatie voorkomen. Je hoeft cijfers niet onnodig dubbel in te voeren en je kan het lopende werk op elk moment goed verdelen onder je medewerkers. Zo maak je optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit van je kantoor en laat je waar mogelijk de klant zelf werkzaamheden uitvoeren. Ondernemers kunnen namelijk ook perfect zelf uren, bonnen en facturen invoeren. Het bespaart hen geld en zorgt bovendien voor een kwalitatieve gegevensinvoer, want niemand kent de onderneming beter dan de klant zelf. Zorg ervoor dat je het gebruikers niet moeilijk maakt met ontelbare wachtwoorden en maak duidelijk wat ze moeten doen. En als klanten zelf eenvoudig op elk moment documenten in het systeem kunnen terugvinden, hebben ze jouw hulp daarbij niet meer nodig. 

Zo kan het ook

Een aantal elementen zijn bepalend voor hoeveel tijd en moeite het van de accountant en van de klant vraagt om financiële processen goed te laten verlopen. Tijd en moeite beperk je als volgt tot een minimum:

  • Je kan de aan te leveren documenten via één systeem opvragen (accountant) en uploaden (klant) zodat je aanlevertijden kan verkorten en miscommunicatie kan voorkomen.
  • Je verzamelt vragen over de boekhouding, jaarrekening of aangifte tijdens de verwerking in het systeem en stuurt vervolgens alle open punten in één keer door naar de klant. Antwoorden van de klant komen automatisch terug op de juiste plek in de dossiers.
  • Ook actuele, periodieke en domeinoverkoepelende inzichten kunnen via het systeem worden gedeeld en aanleiding zijn voor een goed gesprek met de klant.

Klinkt dit interessant?

Maak dan vandaag nog vrijblijvend kennis met accountancy software waarmee je je klant kan verrassen met inzicht, overzicht en een vlotte manier van samenwerken.

BE Select your country