Accountancy

Kmo-onderzoek: Hoe goed scoren accountants op sectorspecifieke kennis?

Eind 2021 liet Exact Software een grootschalig onderzoek uitvoeren bij ruim 350 Belgische kmo’s. Het doel? De succesfactoren achterhalen van een goede samenwerking tussen kmo’s en hun accountantskantoor. En ook: hoe goed scoren accountants op vlak van automatisering en digitalisering? En wat met het proactief aanpakken van klantendossiers?

Qua digitale aanpak zit het bij Belgische accountants alvast goed. Digitale tools en gekoppelde apps maken de samenwerking tussen klant en adviseur er alvast een pak makkelijker en efficiënter op. Dat kon u lezen in een vorig blogartikel. In een ander artikel zoomden we in op het belang van een proactieve adviesverlening.

Kmo’s vragende partij voor sectorspecifieke kennis

Zijn kmo-bedrijfsleiders tevreden over de sectorkennis van hun accountant? Uit het onderzoek van Exact Software blijkt dat opvallend weinig kmo’s op hun accountantskantoor rekenen voor sectorspecifieke advies en benchmarking. Vreemd genoeg blijkt tegelijk dat de meeste kmo’s (76%) oordelen dat hun accountant over voldoende sectorkennis beschikt om hen goed te kunnen adviseren.

Die tegenstelling heeft deels te maken met het feit dat accountantskantoren onvoldoende sterk zijn in het delen van belangrijke sectorspecifieke informatie. Gemiddelde halen ze een score van slechts 6,5. Dat is jammer, want kmo’s zijn net vragende partij van dergelijke aanpak. Op dit vlak zijn dus zeker nog mooie kansen te realiseren.

Business software

360° inzicht in klantdossier

CRM voor Accountancy geeft u een beeld van 360° van uw klanten en kantoor. En waar uw klanten inzicht hebben in hun dossier. Het geeft u volledige controle en overzicht over alle processen binnen een boekhoud- of accountancykantoor en alle diensten die geleverd worden.
Business software

De meerwaarde van sectorkennis voor accountantskantoren

Het onderzoek van Exact toont ook aan hoe accountants zich van concurrenten kunnen onderscheiden op vlak van sectorkennis. Kmo’s appreciëren onder andere het geven van gericht advies over kansen die (fiscale) wetten en regels bieden. Omwille van de zeer snel wijzigende en complexe regelgeving heeft een accountantskantoor een belangrijke taak in het maken van de vertaalslag naar begrijpelijk advies in mensentaal.

Ook sectorspecifieke benchmarking scoort trouwens hoog voor kmo’s. Accountants hebben meestal de nodige tools in huis om bijvoorbeeld jaarresultaten in een handig overzicht te gieten en te rapporteren aan een kmo-bedrijfsleider. Op die manier kan hij of zij interessante informatie verzamelen in vergelijking met gelijkaardige bedrijven.

In een grootschalig onderzoek polste Exact Software eind 2021 bij ruim 350 Belgische kmo’s wat zij belangrijk vinden voor een goede samenwerking met een accountantskantoor.
Business software
BE Select your country