Salaris

Loonheffing: dit moet je als werkgever weten

Loonheffing: dit moet je als werkgever weten
Heb je als ondernemer mensen in dienst, dan betaal je voor al deze werknemers loonheffing. Deze regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat medewerkers bij de jaarlijkse belastingaangifte in één keer een enorme smak geld moeten betalen. In dit artikel leggen we helder uit wat loonheffing precies is, welke loonheffingen er zijn en hoe je dit kunt berekenen.

Wat is loonheffing precies?

Loonheffing is een verzameling van belastingen en premies die van het bruto salaris van werknemers wordt ingehouden. Een direct voortvloeisel van het feit dat we in Nederland in een verzorgingsstaat leven, waarin iedereen die een salaris ontvangt een bijdrage levert aan de sociale voorzieningen in ons land. Werkgevers moeten elke maand digitaal aangifte van de ingehouden loonheffing (loonaangifte) doen.

Welke belastingen en premies zijn dat dan?

De loonheffing is een optelsom van:
  • Loonbelasting: deze belasting gebruikt de overheid om te investeren in onderwijs, de zorg en infrastructuur in Nederland.
  • Premie volksverzekeringen: bedoeld voor sociale voorzieningen als de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (ANW), kinderbijslag en de Wet langdurige zorg (WLZ).
  • Premie werknemersverzekering: werknemersverzekeringen zoals de Ziektewet (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Werkloosheidswet (WW) beschermen werknemers tegen verlies van inkomen, bijvoorbeeld wanneer iemand ziek of arbeidsongeschikt wordt, werkloos raakt of met pensioen gaat. Met deze premie betaalt de overheid uitkeringen voor deze mensen.
  • Bijdrage zorgverzekeringswet: met deze bijdrage (ZVW) houdt de overheid zorgkosten voor iedereen beheersbaar. De hoogte van deze premie is afhankelijk van het inkomen van de werknemer.
Meer informatie over Exact voor Salaris

Hoe werkt loonheffing?

Soms bestaat er bij werkgevers onduidelijkheid waarover precies loonheffing betaald moet worden. Dat beperkt zich namelijk niet alleen tot het salaris van werknemers, maar geldt voor al het loon dat aan werknemers uitgekeerd wordt. Daar vallen zaken als vakantiegeld, bonussen, overuren, een dertiende maand en een auto van de zaak (‘loon in natura’) ook onder.

Hoe kun je de loonheffing berekenen?

De loonheffing wordt berekend op basis van het schijventarief van de Belastingdienst. Daarvoor bestaan verschillende loonbelastingtabellen, die werkgevers helpen vast te stellen hoeveel loonbelasting en premies ingehouden moet worden. Simpel gezegd staat de loonheffing gelijk aan het verschil tussen het bruto en het netto salaris. Aangezien we in Nederland te maken hebben met een progressief belastingstelsel, geldt dat hoe meer iemand verdient, des te meer meer loonheffing deze persoon betaalt.

In de praktijk is het berekenen van de loonheffing per medewerker geen gemakkelijke klus. Veel bedrijven en ondernemers gebruiken daarvoor liever salarissoftware. Niet in het minst omdat de Belastingdienst flinke boetes uitdeelt aan werkgevers die de ingehouden loonheffing niet op tijd betalen. En daar zit je als werkgever uiteraard niet op te wachten.

Ontdek Exact voor Salaris

De salarissoftware van Exact - Exact voor Salaris - houdt precies bij hoeveel loonheffing je als werkgever elke maand moet inhouden. Niet alleen dat: het programma zorgt er ook voor dat het juiste bedrag elke maand automatisch aan de Belastingdienst wordt overgemaakt. Daarmee bespaart Exact voor Salaris werkgevers een hoop tijd en energie.
Author image
Vera Lenaerts

Vera is solution marketeer bij Exact. In die rol is ze verantwoordelijk voor de propositie van de HR en Payroll software.

NL Select your country