Nieuws

Zó ziet bedrijfssoftware van de toekomst eruit

Joep Hoeks over bedrijfssoftware van de toekomst

Joep Hoeks, Chief Product Officer Exact: “We moeten niet harder werken, maar slimmer”

De krapte op de arbeidsmarkt, stijgende prijzen, de constant hoge snelheid van onze 24 uurseconomie en duurzaamheidsvraagstukken ... De huidige marktomstandigheden vragen veel van ondernemers en het tij lijkt niet snel te keren. Om relevant te blijven is meebewegen met deze ontwikkelingen essentieel. Technologie kan daarbij helpen. Maar om technologische innovaties te omarmen, is het belangrijk om soms uit je comfortzone stappen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Toch stellen juist die innovaties ondernemers in staat om het verschil te maken. In dit artikel vertelt Joep Hoeks, Chief Product Officer bij softwarespecialist Exact, welke uitdagingen mkb’ers hebben en hoe bedrijfssoftware hen kan helpen toekomstbestendig te ondernemen.

“Uit onderzoek weten we dat een ruime meerderheid van alle mkb’ers gelooft dat technologische veranderingen de komende drie jaar een sterke impact op hun markt zullen hebben”, zo steekt Joep van wal. “Maar onderzoek laat ook zien dat slechts 5% van de mkb’ers wil beschikken over de nieuwste technologieën. We merken dat veel mkb’ers nog huiverig zijn voor het gebruik van de laatste innovaties in bedrijfssoftware. Enerzijds omdat ze het ingewikkeld vinden en niet direct weten hoe ze innovaties kunnen inzetten. Anderzijds denken ze dat de investering hoog is, of dat hun uitdagingen zo uniek zijn dat daar geen goede oplossing voor is.” Een gemiste kans volgens Hoeks, want software is essentieel om toekomstbestendig te ondernemen. “De rol van mensen blijft daarbij cruciaal, maar zal veranderen. Als software zich op eenvoudige, routinematige taken richt, hebben mensen tijd vrij voor kwalitatievere, creatieve werkzaamheden en kunnen ze waarde aan de organisatie toevoegen.”

Ondernemers faciliteren

Hoe je het mkb kan enthousiasmeren voor automatisering? Dat begint met het faciliteren van ondernemers. Joep vervolgt: “Softwareontwikkelaars spelen hier een hele belangrijke rol in. Die kunnen ondernemers ontzorgen. Dat nieuwe bedrijfssoftware tegenwoordig vrijwel altijd cloud-based is maakt dat makkelijker. Daardoor kunnen we randvoorwaardelijke zaken als updates, privacy en security eenvoudig uit handen nemen. Maar om het mkb echt enthousiast te maken is meer nodig.” Hoeks doelt daarmee op de visie die Exact heeft als het gaat om de ontwikkeling van bedrijfssoftware, iets waar hij graag verder op inzoomt.

Software van de toekomst is gebruiksvriendelijk, open, geïntegreerd en No Hands

Want software van de toekomst is volgens Exact gebruiksvriendelijk, open, geïntegreerd en No Hands. Joep Hoeks: “Deze vier uitgangspunten staan centraal bij de ontwikkeling van onze bedrijfssoftware. Het maakt dat gebruikers wendbaar zijn en ik geloof sterk dat dit essentieel is als je het hebt over toekomstbestendig ondernemen.”

 1. Gebruiksvriendelijk
  Met gebruiksvriendelijke software doelt Exact op intuïtieve cloud software die voorzien is van een moderne gebruikersinterface. Denk bijvoorbeeld eens aan alle apps die je op je smartphone hebt. Deze applicaties, veelal voor privégebruik, spreken vaak voor zich. “Daar kunnen ontwikkelaars van bedrijfssoftware inspiratie uit putten. Gelukkig zien we ook dat de UX-eisen zoals we die kennen van privéapps steeds meer de standaard worden voor bedrijfssoftware. De oplossingen die Exact biedt, moeten immers net zo intuïtief in gebruik zijn. Gebruiksvriendelijkheid staat dan ook hoog op onze agenda.”

 2. Open architectuur
  Daarnaast moeten ondernemers flexibiliteit hebben als het gaat om softwaretools. Connectiviteit staat dan ook voorop bij de ontwikkeling van Exact producten. “We investeren in een open architectuur van ons portfolio en in een bijbehorend partnernetwerk van softwareleveranciers, waarmee we keuzevrijheid en samenwerking binnen de markt stimuleren. Vanuit de Exact App Store kunnen gebruikers bijvoorbeeld op een laagdrempelige en veilige manier verbinding maken met apps van andere aanbieders. Zo kunnen ze de software eenvoudig uitbreiden en afstemmen op hun branche- of bedrijfsspecifieke uitdagingen.”

 3. Geïntegreerde omgeving
  Integratie gaat over het bieden van één complete werkomgeving; een geïntegreerde software suite, waarin de wereld van financiële software en ERP-software met elkaar verbonden is. Daardoor kun je als gebruiker heel efficiënt werken, hoef je niet steeds tussen verschillende programma’s te schakelen en krijg je bovendien snel een compleet overzicht ván en inzicht ín alle bedrijfsprocessen. “Daarbij zetten we ook in op een naadloze samenwerking tussen ondernemers en hun accountants. Dit wordt steeds belangrijker, want we gaan allemaal meer datagedreven werken.”

 4. No Hands software
  Tot slot No Hands automatisering. Daarover is Joep kort en krachtig: “Dit is de essentie van onze software. We zetten maximaal in op het wegautomatiseren van repetitieve handmatige taken, waardoor onze gebruikers hun handen en tijd vrij hebben om te werken aan hun passies.”

Niet harder werken, maar slimmer

Van de boven beschreven krapte op de arbeidsmarkt en inflatie, tot de constant hoge snelheid van onze 24-uurs economie, de veeleisendheid en dynamiek van de markt ... Kleine en middelgrote bedrijven en hun accountants worden dagelijks geconfronteerd met uitdagingen. Dat vraagt veel van hen, vereist een scherp inzicht in de organisatie en vergt een grote mate van wenbaarheid. “Om onze klanten ook in de toekomst te bedienen, blijven we innoveren volgens de vier genoemde uitgangspunten. Want om ambities waar te maken, moet automatiseren makkelijk en leuk zijn. We moeten niet harder werken, maar slimmer”, aldus Joep Hoeks.
NL Select your country