Salaris

De cao: waar moet ik als werkgever op letten?

De cao: waar moet ik als werkgever rekening mee houden?
Het grootste gedeelte van werkend Nederland valt onder een cao. Ben jij ondernemer en heb je medewerkers in dienst, dan is de kans dus groot dat je te maken krijg met een cao. Maar waar moet je als werkgever rekening mee houden? Ben je verplicht om je aan de cao te houden? En wat als je bedrijf onder meerdere cao’s valt? In dit artikel zet ik de meest gestelde vragen op een rij.

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen werknemers en werkgevers - of in de meeste gevallen tussen werknemersorganisaties (vakbonden) en werkgeversorganisaties. In zo'n overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen beide organisaties. Het doel hiervan is het beschermen van de rechten van de medewerker. De afspraken die in een cao staan, zijn beter dan de afspraken die in de algemene wetgeving zijn vastgelegd.

Wat staat er in een cao?

In een cao worden allerlei afspraken over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers binnen een bepaalde bedrijfstak (branche-cao) of een specifiek bedrijf (bedrijfs- of ondernemings-cao) vastgelegd. Denk aan afspraken over onder andere loon, werkzaamheden, werktijden, pensioen en toeslagen.
Meer informatie over Exact voor Salaris

Wanneer is een cao verplicht?

Onder een cao vallen doe je als MKB-er vaak niet helemaal vrijwillig. Val je onder een bepaalde bedrijfstak waarvoor een cao geldt dat algemeen verbindend verklaard is (AVV), dan val je automatisch onder deze cao. Je bent dan verplicht om de afspraken uit deze cao door te voeren binnen jouw bedrijf – ook als je niet bij een cao-partij hoort. Er zijn gevallen waarbij je als werkgever om vrijstelling kunt vragen.

Valt jouw bedrijf onder een cao dat niet algemeen verbindend verklaard is, dan bepaal je zelf of je wel of geen gebruik maakt van deze cao. In dit geval is het dus niet verplicht.

Het voordeel van een cao

Ondanks dat je als bedrijf vaak niet vrijwillig onder een cao valt, heeft het wel een voordeel: het biedt houvast. Je kunt als werkgever namelijk altijd terugvallen op de afspraken uit de cao.

Geen cao. Wat dan?

Valt jouw bedrijfstak niet onder een cao, dan maak je samen met jouw werknemers afspraken over arbeidsvoorwaarden. Daarbij moet je uiteraard rekening houden met wet- en regelgeving, zoals het minimumloon.

Er zijn ook veel bedrijven die ervoor kiezen om de regelingen uit een cao na te leven zonder dat ze hiertoe verplicht zijn. Zoals hierboven beschreven, geeft dat een werkgever houvast en kan het aantrekkelijk zijn voor medewerkers om over te stappen naar dit bedrijf. Ook kunnen ze zo meeliften op de pensioenregeling van een cao. 

Mag een arbeidscontract afwijken van de cao?

Een cao is een minimum. Wat er in het contract van jouw medewerkers staat, mag dus niet minder zijn dan wat er in de cao is vastgelegd. Meer mag wel. Met andere woorden: als werkgever mag je de arbeidsvoorwaarden dus wel gunstiger maken dan staat beschreven in de cao.

Onder welk cao valt mijn bedrijf?

In Nederland zijn er ongeveer 250 branche-cao’s. De kans is dus groot dat jouw bedrijf onder een cao valt. Je vindt een lijst van alle bestaande cao’s op de website van SZW. Weet je niet onder welk cao jouw bedrijf valt, neem dan contact op met je werkgevers- of brancheorganisatie.

Let op: het kan ook voorkomen dat je bedrijf onder 2 verschillende cao’s valt. Een voorbeeld hiervan is een kledingwinkel met daarbij een horecagedeelte. In dat geval gelden verschillende afspraken voor je medewerkers uit het horecagedeelte (horeca cao) en je medewerkers uit de winkel (detailhandel cao).

Eenvoudig verlonen volgens de cao

Wil jij op een makkelijke manier correct kunnen verlonen volgens de afspraken uit de geldende cao voor jouw bedrijf? Kies dan voor Exact Salaris. Onze software ondersteunt meer dan 150 cao’s en is altijd voorzien van de laatste wet- en regelgeving.
Author image
Vera Lenaerts

Vera is solution marketeer bij Exact. In die rol is ze verantwoordelijk voor de propositie van de HR en Payroll software.

NL Select your country