Samen sta je sterker

Online samenwerken met de klant is één van de belangrijkste uitdagingen binnen de accountancy sector. Dit geldt niet alleen voor accountants. Meer dan de helft van de mkb’ers geeft aan dat ook zij online samenwerken met hun accountant belangrijk vinden. Exact Online ondersteunt accountants- en administratiekantoren en hun klanten met makkelijk werkbare tools voor online en dus slim samenwerken op het gebied van aanleveren, communicatie en advies.

De voordelen van samenwerken met Exact Online

Eén derde van de accountants- en administratiekantoren geeft aan dat de vele onderbrekingen tijdens het werken als gevolg van ontbrekende informatie en documenten het belangrijkste obstakel voor een optimale, efficiënte werkwijze is (MKB Barometer 2023). Er moet soms lang gewacht worden op aanvullende informatie van de klant voordat er verder gewerkt kan worden. Door kantoorprocessen te standaardiseren en automatiseren, kun jij jouw klanten optimaal ontzorgen op het gebied van aanleveren van gegevens. Zo kunnen zij bonnen en facturen gemakkelijk en snel aanleveren via een laptop of mobiele telefoon en kunnen inkoopfacturen en aangiften digitaal worden goedgekeurd. Hierdoor kun jij gemakkelijker doorwerken zonder onnodige onderbrekingen.

Ontbreekt er een document, zoals een factuur of een pinbon van een lunch, dan vraag je die makkelijk op via de software. Met behulp van een chatfunctie start je eenvoudig een gesprek op over het betreffende scherm waar je op dit moment in werkt. Jouw klanten kunnen gelijk reageren, bijvoorbeeld door een foto te uploaden welke direct wordt verwerkt door de scanservice. Deze functie maakt de communicatie scherp, kort en bondig. Stel concrete vragen, maak gebruik van handige PBC-vragenlijsten en neem afscheid van omslachtige en foutgevoelige werkwijzen.

Twee derde van de ondernemers vindt online samenwerken met hun accountant erg belangrijk, te beginnen met het aanleveren van data. Hoe sneller jij als accountant toegang hebt tot deze gegevens, des te sneller kan jij hier feedback op geven. Door slim samen te werken vanuit Exact Online hebben jij en je klant dan ook altijd en overal inzicht in de meest actuele cijfers. Er is sprake van een vloeiende gegevensuitwisseling tussen de processen, wat jou kan helpen met actuele domeinoverstijgende inzichten. Zo kijken jullie altijd naar de correcte, actuele cijfers en deze heldere inzichten verstrek je gemakkelijk via overzichtelijke dashboards. Op deze manier worden nieuwe kansen tijdig gesignaleerd en kun jij jouw adviesrol optimaal vervullen.

De samenwerkingsvormen
van Exact Online

Op welke manier werk jij het liefst samen met je klanten? In Exact Online bepaal jij zelf de mate van automatisering en bepalen jij en je klanten onderling wie wat doet en wat de rolverdeling wordt. De rest gaat vanzelf. Benieuwd wie van jouw klanten al gebruikmaken van de handige tools in Exact Online? Gebruik dan de efficiencymonitor en krijg inzicht in hoe snel jouw klanten reageren op in-context verzoeken, bijvoorbeeld vragen rondom ontbrekende documenten, en hoe snel de reacties vervolgens worden verwerkt.

Brochure slim samenwerken

Bekijk de andere stappen van het groeimodel

NL Select your country