Ondernemen

Cashflowmanagement in een crisis

Cashflowmanagement crisis MKB’ers resultaat ondernemer economie transacties inkomsten werkkapitaal Voorraadtermijn Debiteurentermijn Crediteurentermijn cash conversion cycle Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Het zijn onzekere tijden voor veel ondernemers. De vraag rijst hoe lang je het kunt volhouden als je bedrijf gedeeltelijk of volledig stil komt te liggen. Een cruciale factor daarin is goed cashflowmanagement. In het webinar ‘Cashflow in tijden van crisis’ gaf Corlin van Oeveren van VO accountants tips om je resultaat te verbeteren en je cashflow onder controle te krijgen. Dit artikel is gebaseerd op dat webinar.

Zoek naar manieren om je resultaat te verbeteren

Eén ding is zeker: als ondernemer is het belangrijk dat je niet stilzit in deze tijd. Het is belangrijk dat je inzicht hebt in je financiën, zodat je in kaart kan brengen waar je kansen liggen: wat heb je verdiend deze maand en waar is dat geld aan uitgegeven? En wat kun je doen om je bedrijfsresultaat te verbeteren? De eerste stap is kijken hoe je je kosten kan terugdringen. Tot voor kort was de economie heel goed. In zo’n periode is elk bedrijf makkelijk met uitgaven, waardoor je meer kosten maakt dan nodig. Neem je kosten dus goed onder de loep. Begin met je huurpost. Hier kan je in sommige gevallen flink op besparen.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Naast kosten besparen, kan je ook zoeken naar mogelijkheden om je inkomsten te vergroten. Stel dat je met een goede marketingcampagne 5% meer klanten trekt en zo 5% meer transacties realiseert. Je moet misschien wel wat brutomarge inleveren om dit voor elkaar te krijgen, maar daar staat je kostenbesparing tegenover. Zo genereer je uiteindelijk meer inkomsten, wat een positief effect heeft op je cashflow.

Van Oeveren Accountants heeft een handig model ontwikkeld om de kansen voor jouw onderneming in kaart te brengen. In de opname van het webinar zie je hoe je dit model gebruikt. Wil je de spreadsheet ontvangen, stuur dan een e-mail naar corlin@vanoeverenaccountants.nl.

Cashflowmanagement. Het managen van je werkkapitaal

Goed inzicht in je cashflow is dus heel belangrijk in tijden van crisis. Cashflowmanagement is het managen van je werkkapitaal. Feitelijk is je werkkapitaal het huishoudgeld van je onderneming. Het laat zien wat je hebt, wat je nog te ontvangen hebt, wat je op de bank hebt en wat je nog moet betalen. Je werkkapitaal bestaat uit de volgende onderdelen:

Werkkapitaal

Je werkkapitaal moet ten minste positief zijn, maar een goed werkkapitaal is voldoende positief. Is je werkkapitaal negatief, dan is het foute boel. Je hebt dan moeite om je rekeningen en belasting op tijd te betalen. Gek genoeg is een té hoog werkkapitaal in sommige gevallen ook weer niet goed. Een paar voorbeelden:
  • Heb je veel oude voorraad die niet meer te verkopen is, dan is je werkkapitaal wel hoog, maar dan kun je hier niets mee.
  • Heb je veel oude vorderingen van meer dan 90 dagen oud, dan kun je er vanuit gaan dat je die voorderingen niet meer kunt incasseren. Ook dan heb je dus een hoog werkkapitaal waar je niets mee kunt.
  • Het is in principe goed om veel liquide middelen te hebben, maar dat is wel afhankelijk van waar die liquiditeiten in je bedrijfsstructuur zitten. Heb je je liquiditeiten de afgelopen jaren niet middels dividendbeleid naar je holding verplaatst, maar ze in de werk bv laten staan, dan heb je in de huidige tijd zeer waarschijnlijk niet meer de kans om ze alsnog naar boven te krijgen. Zo zie je dat ook een goed dividendbeleid heel belangrijk is als onderdeel van cashflowmanagement. 

Werkkapitaalbeheer. Hoe lang kun je het nog uitzingen?

In crisistijden willen ondernemers graag weten hoe lang ze het nog kunnen uitzingen. Met andere woorden: voor hoeveel dagen ze nog cash hebben. Dit bereken je aan de hand van een aantal kengetallen. In werkkapitaalbeheer zijn drie kengetallen belangrijk:
  • Voorraadtermijn (DIO): dit geeft aan hoe lang voorraad in je bedrijf is voordat het verkocht is.
  • Debiteurentermijn (DSO): dit geeft aan hoe lang het duurt voordat je geld krijgt van je klanten.
  • Crediteurentermijn (DPO): dit geeft aan hoe lang je erover doet om je leveranciers te betalen. 

Deze kengetallen heb je nodig om je cash conversion cycle te kunnen berekenen. Dit is de periode dat je geld vastzit in het proces van voorraad aanschaffen, producten maken, leveranciers betalen, verkooporders schrijven en betaald krijgen. Deze waarden wil je zo laag mogelijk houden. Zo lang je geld vast zit, kun je er immers niets mee.

Je berekent de cash conversion cycle als volgt:

Cash conversion cycle

Het bedrijf in dit voorbeeld heeft dus een cash conversion cycle van 30 dagen.

Wanneer je je cash conversion cycle weet, kun je bepalen hoeveel cash je nodig hebt om die periode te overleven. Dat doe je door het aantal dagen van de cash conversion cycle te vermenigvuldigen met je kosten per dag. Deze bepaal je door de kosten per jaar (die vind je in je administratie of jaarrekening) te delen door 365.

Voorbeeld cash voor cash conversion cycle

Het bedrijf in dit voorbeeld heeft bij de huidige cash conversion cycle een werkkapitaal nodig van tenminste €24.658 . Loopt de cash conversion cycle op, heeft het bedrijf meer nodig; als deze verkleint, dan volstaat een lager werkkapitaal.

Dan het antwoord op die grote vraag: hoeveel dagen kun je het nog uithouden? Dit is momenteel een veelgehoord punt van onrust. Dit bereken je door je liquide middelen te delen door je kosten per dag. In deze berekening houd je geen rekening met nog te ontvangen en nog te betalen bedragen.

Voorbeeld dagen cash II

Gelukkig heeft de overheid een aantal noodmaatregelen aangekondigd. Een belangrijke is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel wordt binnenkort van kracht en zorgt dat je bedrijfskosten afnemen. Hieronder zie je een voorbeeldberekening waarbij de NOW is toegepast. Je ziet dat dit ervoor zorgt dat het aantal dagen toeneemt, oftewel dat je het hierdoor als bedrijf langer kan uitzingen. 

Rekenvoorbeeld NOW

Up-to-date administratie is belangrijker dan ooit

Al deze berekeningen kun je alleen uitvoeren als je goed inzicht hebt in je financiën. Daarom is een complete, up-to-date administratie nu belangrijker dan ooit. Maak dus systematisch tijd vrij voor je administratie en zorg voor een vaste routine op vaste tijdstippen. Ben je benieuwd naar de tips van Van Oeveren Accountants om je administratie goed bij te houden? Kijk dan hieronder het webinar terug.

Webinar | Cashflowmanagement in een crisis

NL Select your country