Ondernemen

Wat is een btw vrijstelling en hoe verwerk je dit in je administratie?

Wat is een btw vrijstelling en hoe verwerk je dit in je administratie?
Wanneer je in Nederland ondernemer bent en een product of dienst verkoopt, dan reken je daar in de meeste gevallen btw over. Dit btw-bedrag draag je af aan de Belastingdienst als je btw-aangifte doet. Maar wist je dat er ook bepaalde beroepen, branches en werkzaamheden zijn waarbij je geen btw hoeft af te dragen? Dit noem je een btw vrijstelling. Maar wat houdt dat precies in? En hoe verwerk je dit in je administratie? In dit artikel vertellen we je er meer over.

Voor wie geldt de btw vrijstelling?

Door de Belastingdienst is er een lijst vastgesteld van beroepen, branches en werkzaamheden waarvoor een btw vrijstelling geldt. Op deze lijst staat onder andere kinderopvang, onderwijs en uitvaartondernemers. In sommige gevallen zijn alle geleverde goederen, diensten en werkzaamheden vrijgesteld van btw. Maar in de meeste gevallen is er maar een deel vrijgesteld van btw; voor het andere deel geldt geen vrijstelling. In het geval van de uitvaartondernemer is bijvoorbeeld het verzorgen van de uitvaart vrijgesteld van btw, maar de levering van de bloemen niet. De complete lijst plus alle bijbehorende wel- en niet-vrijgestelde werkzaamheden vind je op de website van de Belastingdienst.

Btw vrijstelling en voorbelasting

Als ondernemer mag je normaal gesproken het betaalde btw-bedrag over zakelijke kosten aftrekken als voorbelasting. Maar zijn jouw goederen, diensten of werkzaamheden vrijgesteld van btw, dan mag dit niet. Met andere woorden: heb je een btw vrijstelling, dan mag je geen btw terugvragen over de kosten die je maakt en de investeringen die je doet voor je bedrijf.

Zoals hierboven al is uitgelegd, is bij sommige branches en beroepen slechts een deel van de werkzaamheden vrijgesteld van btw. Zijn jouw producten of diensten deels vrijgesteld van btw, dan mag je alleen btw terugvragen over de zakelijke kosten die je gemaakt hebt voor de niet-vrijgestelde producten of diensten. Dit onderscheid moet je ook duidelijk aangeven in je administratie.

Btw vrijstelling verwerken in je administratie

Heb je een btw-vrijstelling, dan hoef je geen btw-aangifte te doen en dus ook geen btw-administratie bij te houden. Wel moet je alle overige onderdelen van je administratie gewoon bijhouden. Bij de Belastingdienst moet je namelijk kunnen aantonen dat de producten of diensten die je geleverd hebt, daadwerkelijk vrijgesteld zijn van btw. Zorg daarom dat op je verstuurde facturen altijd duidelijk aangegeven staat dat de geleverde producten of diensten vrijgesteld zijn van btw.

Btw vrijstelling voor zzp’ers en kleine ondernemers

Ook zzp’ers en kleine ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een btw vrijstelling wanneer ze zich aanmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR). Om gebruik te mogen maken van de KOR, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen, met als belangrijkste voorwaarde dat je omzet maximaal €20.000 per kalenderjaar is. Wil je deze btw vrijstelling aanvragen, meld je dan aan via het formulier op de website van de Belastingdienst. Zodra je goedkeuring hebt ontvangen en gebruik maakt van de KOR, gaat de btw vrijstelling vanaf de start van het eerstvolgende kwartaal in. Vanaf dat kwartaal hoef je ook geen btw-aangifte meer te doen. 

Vrijgesteld van btw of 0% btw-tarief?

Naast goederen en diensten die zijn vrijgesteld van btw, zijn er ook goederen en diensten die onder het 0% btw-tarief vallen. Dit gebeurt voornamelijk bij export van producten naar het buitenland. Over deze producten wordt dan in Nederland geen btw betaald. Toch zijn de btw vrijstelling en het 0% btw-tarief niet hetzelfde. Heb je als bedrijf een btw vrijstelling, dan mag je (zoals eerder uitgelegd) geen voorbelasting aftrekken. Lever je als bedrijf producten of diensten die onder het 0% btw-tarief vallen, dan heb je wél recht op aftrek van voorbelasting. 

Houd hier dus ook rekening mee bij het maken van een factuur. Heb je een btw vrijstelling, geef op je facturen dan duidelijk ‘vrijgesteld van btw’ aan en reken niet het 0% btw-tarief. Op deze manier verwerk je de btw vrijstelling op de juiste manier in je administratie.

Ontdek onze oplossingen

Heb je een (gedeeltelijke) btw vrijstelling en wil je dit op een makkelijke manier verwerken in je administratie? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van Exact voor Boekhouden.
NL Select your country