Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Continue

Zo maak je een financiële planning

Als ondernemer wil je natuurlijk graag weten hoe jouw bedrijf er financieel voor staat. Niet alleen op dit moment, maar ook in de toekomst. Een financiële planning geeft je inzicht in je huidige en toekomstige bedrijfsresultaten. Maar wat is een financiële planning precies? En hoe kan je zelf een financiële planning maken? Aan de hand van een checklist voor een financiële planning en een voorbeeld leggen we uit hoe je dat doet.

Een financiële planning: wat is de betekenis?

Je hebt misschien al gehoord over een financiële planning, maar we geven je de betekenis nog eens mee: een financiële planning is een overzicht van je bedrijfsfinanciën, zowel op korte als lange termijn. Alle inkomsten en uitgaven staan erin, net als de vermogens- en schuldkapitaalstructuren en kasstromen. Specifieke toekomstscenario’s (3 – 7 jaar) geven je inzicht in mogelijke financiële ontwikkelingen. Het is dus een manier om een vinger aan de pols te houden en tijdig bij te sturen. Onderaan de pagina vind je een financiële planning als voorbeeld.

Vroeger gebruikten veel bedrijven vooral een periodieke financiële planning, maar tegenwoordig is het vaak een continu proces. Interne en externe factoren kunnen de financiële planning namelijk op elk moment beïnvloeden. Denk aan economische ontwikkelingen of de komst van nieuw personeel.

Een financiële planning maken: gebruik ons voorbeeld als checklist

Het ontwerp van een financiële planning verschilt vaak sterk per bedrijf. De planning moet namelijk goed passen in de specifieke organisatie en bijdragen aan de doelstellingen. Toch zijn er een aantal terugkerende stappen in het opstellen van een financiële planning. Wil je een financiële planning opmaken, dan kan je onderstaand voorbeeld als checklist gebruiken.

Start met een gedeeltelijke planning

Een succesvolle integratie van een financiële planning lukt alleen met een zorgvuldige aanpak. Voer daarom eerst een gedeeltelijke planning uit door je algemene planning op te splitsen in specifieke deelplannen. Dit kan bijvoorbeeld per bedrijfssegment of productlijn. Je vergroot hiermee de traceerbaarheid en zorgt voor beter begrip van verschillende bedrijfsgebieden en specifieke factoren die de waarde ervan verhogen.

Bepaal verantwoordelijkheden

Wijs vervolgens verantwoordelijke medewerkers aan per deelplan met relevante functies. Je stimuleert hiermee motivatie en betrokkenheid voor de uitvoering van de plannen.

Kies het detailniveau

Wat is het gewenste detailniveau voor je financiële planning? Zo kun je ervoor kiezen om je financiële planning uit te voeren op groepsniveau, business-unit niveau, individueel bedrijfs- of kostenplaatsniveau.

Kies een geschikte planningsperiode

Onderzoek welke planningsperiode geschikt is voor je financiële planning door zowel korte- als langetermijnperspectieven in kaart te brengen. Bepaal ook hoe gedetailleerd de data moeten zijn om de seizoensgebonden schommelingen en andere effecten door het jaar heen vast te leggen.

Ontdek software voor financiële planningen als de totale oplossing

Met slimme software heb je digitaal overzicht van je financiële planning. Interne of externe factoren die invloed hebben op je financiële planning pas je zelf eenvoudig aan. Je kunt voorspellingen doen voor de toekomst op basis van data en hebt altijd het juiste inzicht om bij te sturen. Krijg een 360-graden beeld van de financiële gezondheid van je organisatie door alle financiële data op één centrale plek.

Ontdek Exact voor Finance