Kostenplaats: begrijp je uitgaven en facturatie

Als ondernemer heb je weleens gehoord van het begrip kostenplaats. Maar wat is een kostenplaats, wat heeft het te maken met de grootboekrekening en waarom is de kostenplaatsmethode belangrijk? We geven je de uitleg en enkele voorbeelden van een kostenplaats, de kostenplaatsmethode en de kostenplaatsfactuur.

Wat is een kostenplaats?

Een kostenplaats is een term die wordt gebruikt in de boekhouding en het financiële management van een bedrijf. Maar wat is een kostenplaats precies? Het verwijst naar een specifieke locatie, afdeling, project of een andere entiteit binnen een onderneming waar kosten worden gemaakt. Een kostenplaats is simpelweg een manier om de gemaakte kosten toe te wijzen aan de juiste afdeling. De kostenplaats wordt ook gebruikt om een bepaalde grootboekrekening gedetailleerder te maken. Zo kun je bijvoorbeeld een grootboekrekening ‘autokosten’ gebruiken als kostenplaats om de kosten van alle personeelswagens in kaart te brengen.

Waarom is de kostenplaatsmethode belangrijk?

De kostenplaatsmethode is een proces dat begint met het identificeren van de kostenplaatsen en het toewijzen van kosten aan elke kostenplaats op basis van relevante criteria (zoals verbruik, gebruik van middelen of tijdsduur). Vervolgens worden de toegewezen kosten geëvalueerd om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de kostenstructuur.

Nu je de uitleg van kostenplaatsmethode kent, wordt meteen duidelijk waarom het zo belangrijk is: het helpt bij het identificeren en analyseren van kosten. De kostenplaatsmethode geeft beter inzicht in kosten van een onderneming, waardoor management gerichte maatregelen kan nemen.

Wat is een kostenplaatsnummer?

Zodra je de kostenplaatsen hebt geïdentificeerd, kun je een kostenplaatsnummer toewijzen aan de verschillende kostenposten. Een kostenplaatsnummer is een identificatienummer dat gebruikt wordt om een specifieke kostenplaats binnen de organisatie te identificeren. Het kostenplaatsnummer speelt een belangrijke rol om de kosten binnen je onderneming makkelijk bij te houden.

Een voorbeeld van de kostenplaats

Om de uitleg van de kostenplaatsmethode beter te begrijpen, geven we een voorbeeld. Stel: je bent eigenaar bent van een restaurantketen met restaurants in meerdere steden. Elke restaurant wordt beschouwd als een kostenplaats. De kosten, zoals de inkoop van voedsel en personeelskosten, worden toegewezen aan elk restaurant op basis van het werkelijke verbruik en andere relevante criteria. Het management van de keten is zo in staat om de kosten per restaurant te analyseren en te vergelijken.

Wat is de kostenplaatsfactuur?

De kostenplaatsfactuur is een factuur die specifiek is opgesteld voor een bepaalde kostenplaats. De kostenplaatsfactuur zorgt ervoor dat de kostenverdeling en -toewijzing binnen een onderneming transparant zijn. Dankzij de kostenplaatsfactuur kan het management de kosten gemakkelijker analyseren, evalueren en indien mogelijk passende maatregelen nemen.

De kostenplaatsmethode in de praktijk

De kostenplaatsmethode is een proces dat begint met identificeren van de kostenplaatsen en het toewijzen van kosten aan elke kostenplaats op basis van relevante criteria (zoals verbruik, gebruik van middelen of tijdsduur). Vervolgens worden de toegewezen kosten geanalyseerd en geëvalueerd om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de kostenstructuur van je onderneming.

Een voorbeeld van de kostenplaatsmethode

Om de kostenplaatsmethode beter te begrijpen, laten we een voorbeeld zien. Beeld je in dat je eigenaar bent van een restaurantketen met verschillende restaurants in verschillende steden. Elke restaurant wordt dan beschouwd als een kostenplaats. De kosten, zoals de inkoop van voedsel, personeelskosten en operationele kosten worden toegewezen aan elk restaurant op basis van het werkelijke verbruik en andere relevante criteria. Het management van de keten is zo in staat om de kosten per restaurant te analyseren en te vergelijken.

FAQ

Een kostenplaats verwijst naar een specifieke locatie, afdeling, project of een andere entiteit binnen een onderneming waar kosten worden gemaakt.
Kostenplaatsen worden gebruikt om inzicht te krijgen waar in je bedrijf bepaalde kosten worden gemaakt. Door de kosten toe te wijzen aan specifieke kostenplaatsen, kan je gemakkelijk de prestaties en efficiëntie van verschillende afdelingen binnen je bedrijf evalueren en de kostenbeheersing verbeteren.

Kosten kunnen op verschillende manieren worden toegewezen aan kostenplaatsen, afhankelijk van het type kosten en de complexiteit van de boekhouding. Enkele veel gebruikte methoden zijn:

  • Directe toewijzing;
  • Stapsgewijze toewijzing op basis van een vooraf bepaalde verdeelsleutel;
  • Activiteit gebaseerde toewijzing waarbij kosten worden toegewezen op basis van het gebruik van bepaalde bronnen.

Het gebruik van een kostenplaats biedt verschillende voordelen: 

  • Het biedt inzicht in de prestaties van verschillende afdelingen binnen het bedrijf en identificeert kostenbesparende mogelijkheden.
  • Het maakt een nauwkeurige berekening van de kosten per product of dienst mogelijk. 
  • Het helpt bij het evalueren van de winstgevendheid van projecten en activiteiten. 
  • Het ondersteunt bij de budgettering en planning per afdeling.

De eerste stap die je zet is het analyseren van de organisatiestructuur en de activiteiten van je bedrijf. Daarna identificeer je verschillende afdelingen, projecten of locaties waar aanzienlijke kosten worden gemaakt en waar het zinvol is om de kosten te identificeren en te evalueren.

BE Select your country