MAR-rekeningstelsel: wat is het en waarom is het belangrijk?

Als ondernemer weet je hoe belangrijk de boekhouding is. Maar je weet waarschijnlijk ook hoe complex het kan zijn. Er komen niet alleen veel cijfers aan te pas, maar ook een heleboel regels en afspraken. Zo is er bijvoorbeeld het MAR-rekeningstelsel. Een belangrijk begrip in de boekhouding, maar wat is het en hoe werkt het? We vertellen je er alles over!

Wat is het MAR-rekeningstelsel in boekhouden?

In boekhouden staat MAR voor ‘minimum algemeen rekeningstelsel’. Het rekeningstelsel is een genummerde indeling van bezittingen, opbrengsten, schulden en kosten. Het minimum algemeen rekeningstelsel of MAR wordt opgedeeld in acht verschillende klassen: vijf voor de balans, twee voor de resultatenrekening en één voor rechten en verplichtingen die niet in de balans worden opgenomen.

Onder de eerste klasse vallen bijvoorbeeld eigen vermogen, voorzieningen voor risico’s, kosten en schulden op meer dan één jaar. In de tweede klassen zitten oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan een jaar. Klasse drie omvat voorraden en bestellingen in uitvoering. Op deze manier worden alle bezittingen, opbrengsten, schulden en kosten ingedeeld over de acht klassen binnen een bepaald thema. Elk van deze klassen hebben nog verdere onderverdelingen in dit rekeningstelsel voor boekhouden.

Wat is het voordeel van het minimum algemeen rekeningstelsel?

In België is het MAR-rekeningstelsel of het minimum algemeen rekeningstelsel een wettelijk voorgeschreven rekeningschema om de boekhouding van een bedrijf te voeren. MAR heeft in boekhouden als doel om duidelijk inzicht te krijgen in de jaarrekeningen van een onderneming. Het rekeningstelsel maakt het eenvoudiger voor andere partijen, zoals de fiscus of kredietverstrekkers, om de jaarrekeningen te begrijpen en met elkaar te vergelijken.

Is het rekeningstelsel voor iedereen?

Heb je een bedrijf, vereniging of stichting, dan ben je in België verplicht om bij het boekhouden gebruik te maken van het rekeningstelsel. Bij het MAR-rekeningstelsel voor verenigingen en stichtingen komen er enkele rekeningen meer aan te pas. Naast dat verschil is de MAR voor boekhouden voor alle soorten bedrijven die moeten boekhouden hetzelfde.

Het rekenstelsel voor boekhouden makkelijk gemaakt

Acht hoofdklassen, met elk hun verschillende onderklassen: MAR maakt het boekhouden er op het eerste gezicht niet makkelijker op. Uiteraard biedt het rekenstelsel voor boekhouden meer inzicht en geeft het rekenstelsel bij het boekhouden een duidelijk overzicht, maar je moet er ook tijd insteken. Een boekhoudprogramma maakt het je gemakkelijker. De meeste boekhoudprogramma’s hebben deze acht klassen van het rekenstelsel voor boekhouden in hun software geïntegreerd, waardoor de indeling automatisch verloopt. Dat bespaart je heel wat tijd en moeite, zodat je opnieuw kunt focussen op wat telt: de passie voor je onderneming.
BE Select your country