Jaarrekening: een financieel jaarverslag van je bedrijf

De jaarrekening van je bedrijf is erg interessant: het laat namelijk zien of je onderneming succesvol is of niet. Zo’n jaarrekening ziet er erg complex uit, maar valt in de praktijk eigenlijk goed mee. Is het toch nog een beetje ‘rocket science’ voor jou? Geen paniek! We leggen je precies uit wat een jaarrekening is, welke soorten er zijn en hoe je dit opstelt. Om het eenvoudiger te maken, geven we je een voorbeeld van een jaarrekening met cijfers van balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening, waar de resultatenrekening onder valt en onderdeel is van de jaarafsluiting, is een financieel document dat de financiële prestaties van een bedrijf gedurende een boekjaar rapporteert. Het geeft een overzicht van de inkomsten, uitgaven, winsten en verliezen (ook wel de resultatenrekening genoemd) en de financiële positie van je onderneming aan het einde van het jaar. Meestal wordt de jaarrekening gebruikt door investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden om te bepalen of ze verder in je bedrijf gaan investeren of krediet verlenen.

De verschillende soorten jaarrekeningen

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van je onderneming kun je verschillende jaarrekeningen opstellen. We nemen de drie belangrijkste soorten even onder de loep.

 • Enkelvoudige jaarrekening: deze rekening geeft inzicht in de financiële situatie van een specifieke onderneming.
 • Geconsolideerde jaarrekening: deze rekening geeft inzicht in de financiële situatie van een moederbedrijf en haar dochterondernemingen.
 • Specifieke jaarrekeningen: voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Iedere jaarrekening heeft hetzelfde doel: inzicht geven in de financiële positie van een onderneming. De jaarrekening kan worden gebruikt door onder andere aandeelhouders, investeerders en de Belastingdienst.

Een geconsolideerde jaarrekening opstellen

Een geconsolideerde jaarrekening kun je zien als een financiële puzzel die cijfers combineert van moeder- en dochterondernemingen tot een overzichtelijke set van resultaten. Het is een jaarrekening die de financiële resultaten van verschillende bedrijven samenbrengt in een overzicht. Het doel van de geconsolideerde jaarrekening is om de financiële situatie en prestaties van de verschillende entiteiten als geheel te laten zien. Het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening is een uitdagende klus, omdat je rekening moet houden met de financiële gegevens van alle bedrijven binnen de groep. Een expert kan je helpen bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening zodat je zeker weet dat hij voldoet aan de wettelijke vereisten en dat de financiële positie van de groep als geheel nauwkeurig wordt weergegeven.

Wat zijn belangrijke stappen bij het opstellen van een jaarrekening?

Om een jaarrekening te maken, moet je een aantal stappen doorlopen zodat je zeker bent dat alles nauwkeurig en volledig is. We zetten de stappen voor je op een rijtje:

Stap 1. Verzamel alle financiële gegevens om ze vervolgens te organiseren en analyseren.

Stap 2. Stel de verschillende posten van de jaarrekening op (balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht).

Stap 3. Controleer en valideer de cijfers.

Stap 4. Stel de jaarrekening op volgens de wettelijke richtlijnen en vereisten.

Stap 5. Laat de jaarrekening controleren door een accountant of boekhouder.

Het is belangrijk om de jaarrekening goed op te stellen, want het vormt een essentieel onderdeel van je boekhouding. Dankzij de jaarrekening krijg je inzicht in de gezondheid van je bedrijf.

Voorbeeld van een jaarrekening

Nu je weet hoe je een jaarrekening opstelt, is het tijd om er een voorbeeld bij te halen van een jaarrekening met de cijfers van balans, kasstroomoverzicht en resultatenrekening. Het voorbeeld met resultatenrekening en dergelijke kan er zo uitzien:

BALANS

Activa

 • Vaste activa: €100.000
 • Vlottende activa: €50.000

Passiva

 • Eigen vermogen: €70.000
 • Vreemd vermogen: €80.000

RESULTATENREKENING

 • Omzet: €200.000
 • Kosten: €150.000
 • Bedrijfsresultaat: €50.000

KASSTROOMOVERZICHT

 • Operationele kasstroom: €30.000
 • Investeringskasstroom: €-20.000
 • Financiele kasstroom: €10.000

Dit voorbeeld met cijfers van de resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht laat zien hoe een jaarrekening is opgesteld. Let op: de inhoud en structuur van het financiële jaarverslag kunnen variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van een onderneming en de wettelijke vereisten.

Waar kun je een jaarrekening met balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht opvragen?

Vraag je je af waar je een jaarrekening met haar balans, een kasstroomoverzicht en een resultatenrekening kunt opvragen? De meeste bedrijven in België moeten elk jaar hun (geconsolideerde) jaarrekening neerleggen in de Balanscentrale van de Nationale Bank van België of NBB. De cijfers van de jaarrekening, met cijfers van het kasstroomoverzicht, balans en de resultatenrekening, kan je opvragen wanneer deze gepubliceerd zijn. Je kunt jaarrekeningen met als voorbeeld de resultatenrekening opvragen via de website van de NBB.
BE Select your country