Nieuws

Eén op de drie boekhoudkantoren verwacht dat omzet toeneemt in 2023

Automatisering belangrijk middel om bedrijfsdoelen te behalen   
Wemmel, 22 augustus 2023 – De boekhoudkantoren in België staan er goed voor: 34% geeft aan te verwachten dat hun omzet licht (25%), sterk (6%) of zeer sterk (3%) toeneemt in 2023. Een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden, toen gaf 16% aan een toename in omzet te verwachten. Bovendien verwacht 30% dit jaar een positieve nettowinstmarge te realiseren, waarmee de sector nipt boven het kmo-gemiddelde van 29% zit. Om bedrijfsdoelen in 2023 te halen zet de 36% van de accountantskantoren in op het automatiseren van bedrijfsprocessen.

“Belgische kmo’s staan er zeker goed voor, maar kennen enkele uitdagingen. Eén daarvan is de impact van inflatie: hoewel een kwart aangeeft geen effect te ondervinden, geeft de helft toch aan kosten niet te kunnen doorrekenen naar klanten”, zegt Wilco Kraaij, Product Line Director Accountancy, bij Exact. “Kijken we naar sectorspecifieke uitdagingen, dan is het bijhouden van wet- en regelgeving de grootste uitdaging voor vier op de tien kmo’s in accountancy, net als het verminderen van handmatige administratieve handelingen (38%), gevolgd door het online samenwerken met klanten (34%).” Om hun bedrijfsdoelen te halen, zet 36% van de kmo’s in accountancy vooral in op het automatiseren van bedrijfsprocessen. Op de tweede plaats volgt het uitbreiden van het aantal medewerkers (35%), gevolgd door het optimaliseren van digitale kanalen (34%).
This image for Image Layouts addon

Digitalisering heeft hoge prioriteit voor 61% accountants

Uit de KMO Barometer blijkt verder dat accountants naar digitalisering kijken als een middel om meer cijfermatig inzicht te krijgen om betere zakelijke beslissingen te nemen, efficiënter te werken, en meer kwaliteit te leveren. Wilco licht toe: “Momenteel speelt data nog een beperkte rol bij de helft van de kmo’s (48%). Daar valt nog winst te behalen, maar kmo’s zijn zich daarvan bewust. 55% geeft aan dat data-analyses leiden tot betere zakelijke beslissingen.” Voor 61% van de accountancy kmo’s is digitalisering van het bedrijf in 2023 een hoge prioriteit.

Accountants zetten in op kwaliteit en pakken adviesrol

Om zich te onderscheiden van concurrenten zet bijna de helft van de accountants in op een persoonlijke benadering en een goede service en ondersteuning. Ook focussen kmo’s op het leveren van kwaliteit (43%). Bovendien zijn steeds meer accountants zich bewust van de adviesrol die ze kunnen vervullen voor kmo’s. 28% van de respondenten geeft aan deze adviesrol verder te willen verdiepen in 2023. Een positieve ontwikkeling, want we weten dat 53% van de kmo’s in België ook verwacht dat een boekhouder hen coacht en adviseert over het runnen van het bedrijf. Slechts 12% van de accountantskantoren zet anno 2023 nog in op lagere prijzen en tarieven om zich te onderscheiden van concurrenten.

Verantwoord ondernemen belangrijk, beleid vooral gericht op steunen maatschappelijke doelen

Voor het eerst werden respondenten van het KMO Barometer onderzoek gevraagd naar hun mening over verantwoord ondernemen. Met recht een hot topic, want 56% geeft aam dat verantwoord ondernemen een belangrijke bedrijfsdoelstelling is. Kijken we naar het beleid dat accountancy kmo’s voeren, dan zien we dat dit voornamelijk gericht is op het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de eigen organisatie (36%), gevolgd door het steunen van lokale maatschappelijke doelen door middel van sponsoring en giften (24%). Ook daar valt nog te groeien, want een kwart geeft aan geen specifieke initiatieven op poten te zetten rond verantwoord ondernemen.

De Exact KMO Barometer wordt sinds 2014 uitgevoerd in Nederland en België. Naast algemene rapporten zijn er ook sectorspecifieke resultaten beschikbaar voor de handel, productie, zakelijke dienstverlening, bouw en accountancy.
Exact

Vragen & contact 

Vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem contact met ons op. Dit kan per e-mail, via media@exact.com, of telefonisch: 015- 7115100. Bekijk onze beeldbank voor recent beeldmateriaal.
BE Select your country