Product nieuws

Nieuwe mogelijkheden binnen Expense Management

NIeuwe mogelijkheden binnen Expense Management

Bij Exact innoveren we continu om ondernemingen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, zodat zij grip houden op hun cijfers en de juiste beslissingen nemen. Tijdens de Winter’21 Release werden de nieuw doorgevoerde innovaties binnen de verschillende oplossingen gepresenteerd. Ontdek welke innovaties binnen Expense Management zijn doorgevoerd. 

Indienen van onkostennota's nog eenvoudiger

We hebben het indienen van onkostennota's via de app nog eenvoudiger gemaakt. Met behulp van optische tekenherkenning en machine learning-technieken worden nu de datum, btw en het bedrag van de onkostennota automatisch toegevoegd aan de aangifte van de onkostennota. Dat maakt het gebruik van de app nog makkelijker. 

Business software
Business software

Een verbeterd goedkeuringsproces

Momenteel worden onkostennota's op rapportniveau goedgekeurd. Dat betekent dat als er ook maar één onkostennota niet correct is, het hele rapport met alle onkostennota's wordt teruggestuurd naar de aanvrager. Dat leidt natuurlijk tot vertragingen. In de Winter’21 Release hebben we dit proces verbeterd. Degene die aanvragen goedkeurt, kan op individueel niveau een onkostennota goed- of afkeuren. Alleen de onkostennota die niet werd goedgekeurd, gaat terug naar de aanvrager. Alle goedgekeurde onkostennota's gaan wel meteen het verwerkingsproces in.   

Goedkeuringsproces

Alle taken, rapporten, meldingen en uitgaven in één overzicht

Heeft u als gebruiker toegang tot meerdere bedrijfsaccounts? In de laatste release hebben we een gebruikersdashboard toegevoegd voor indieners, goedkeurders en exporteurs. Zo ziet u vanaf nu al uw openstaande taken, rapporten, meldingen en uitgaven in één overzicht.

Rapporten

Om een beter overzicht krijgen van alle relevante activiteiten in de webportal  hebben we bovendien ook een notificaties-inbox toegevoegd.  

Notificaties-inbox

Migratie van Chargebee naar Synergy

Tot slot is Chargebee vervangen door Synergy als ons abonnementsbeheer- en facturatiesysteem. Vanuit gebruikersperspectief is de grootste verandering dat klant- en factuurgegevens niet meer vanuit de portal kunnen worden bewerkt, maar via Synergy aangepast moeten worden.  

Ontdek welke innovaties nog werden doorgevoerd binnen de Winter’21 Release. 

BE Select your country