Ondernemen

Leidt data-analyse binnen een organisatie tot betere zakelijke beslissingen?

Meerderheid van Belgische kmo’s (55%) overtuigd van de meerwaarde
Sneller, beter, nauwkeuriger – dat is meestal het resultaat dat kmo’s voor ogen hebben wanneer ze beslissingen nemen op basis van data. De redenering zit vrij logisch in elkaar: hoe inzichtelijker je cijfergegevens, hoe sterker je kan inspelen op de trends en uitdagingen binnen je sector. Maar hoe zijn bedrijven binnen verschillende sectoren er intussen concreet mee bezig? Wat zijn precies de voordelen van het nemen van beslissingen op basis van data? Is er sprake van een kloof tussen het geloof in datagedreven werken en de dagelijkse toepassing ervan? 55% van de Belgische kmo’s is overtuigd van de meerwaarde van datagedreven werken, blijkt uit de KMO Barometer van Exact.
“Datagedreven werken zit in de lift, maar het blijkt dat data bij een grote groep ondernemers nog een beperkte rol speelt. Nochtans is er wel een groeiend vertrouwen om in de toekomst vaker en gerichter aan de slag te gaan met data voor het nemen van de juiste beslissingen. Dan zie je dat data toch vooral een kwestie is van cultuur: het komt erop aan om het gebruik ervan systematisch te laten doorvloeien binnen je organisatie. Dat vraagt dat je aandacht neemt voor zowel het draagvlak als de stijgende digitaliseringstrend binnen je organisatie.”
Joep Hoeks | Chief Product Officer | Exact

Bouwbedrijven het meest datagedreven

Zoals eerder benoemd, gelooft meer dan de helft van de Belgische kmo’s dat data-analyses bijdragen tot betere bedrijfsbeslissingen en voor 14% is die data zelfs leidend als er zakelijke beslissingen moeten worden genomen. Echter is er ook een groot deel (45%) voor wie data op dit moment een beperkte rol speelt binnen de organisatie. Kijkend naar de verschillende sectoren zien we dat vooral bouwbedrijven het voortouw nemen met het nemen van datagedreven beslissingen.
Business software

Sterke wil om datagedreven te sturen

Er is wel een sterk geloof in de kracht van datagedreven beslissingen. Vele kmo’s willen dan ook veel meer gaan sturen op data. Ondersteuning via nieuwe en slimme tools is aan een stevige opmars bezig.

Dat keert ook terug bij een vergelijking uit de verschillende sectoren. Zo geeft 55% van de boekhoudkantoren aan dat ze geloven dat data-analyses leiden tot betere zakelijke beslissingen. Ook zakelijke dienstverleners (53%) en bouwbedrijven zijn hiervan overtuigd (59%). Het vertrouwen is het grootst bij handel- (68%) productiebedrijven (68%).

Die stijgende trend vertaalt zich in een nieuwsgierige mindset naar nieuwe softwaretools. Vooral boekhouders (74%) staan hiervoor open, gevolgd door handelsbedrijven (54%), bouwbedrijven (45%), productiebedrijven (45%) en zakelijke dienstverleners (45%).

“Er is zeker een wil en overtuiging aanwezig over de voordelen van datagedreven werken”, sluit Joep Hoeks, Chief Product Officer af. “Data brengt dan ook heel wat inzichten met zich mee, maar het vraagt ook een degelijke analytische knowhow om er met precisie mee aan de slag te gaan. Vandaar ook het belang van ondersteunende slimme tools die de weg hiervoor vrij maken. Eens de nodige processen zijn uitgerold, krijg je dan inderdaad real-time inzichten in de bedrijfsresultaten, wat leidt tot proactieve bijsturingen en geïnformeerde innovaties. Datagedreven werken betekent dat je eerst grondig een plan van aanpak uittekent: eens je die eerste stappen hebt uitgestippeld, verken je met gemak nieuwe hoogtes als team.”
BE Select your country