HR & Salaris

Wat is een goede Employee Net Promotor Score (eNPS)?

Wat is een goede Employee Net Promotor Score (eNPS)?

De Net Promotor Score (NPS) is al een tijdje een bekend fenomeen voor bedrijven, maar ben je ook al vertrouwd met de Employee Net Promotor Score (eNPS)? Deze peilt naar hoe waarschijnlijk het is dat je medewerkers jou aanbevelen als werkgever. Ontdek hier hoe wat de voordelen zijn, hoe je de berekening maakt en hoe je het resultaat interpreteert.

Wat is eNPS?

ENPS staat voor Employee Net Promotor Score, en kan je gelijkstellen aan volgende vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat je medewerkers jou aanbevelen als werkgever? ENPS peilt dus met andere woorden naar de employee experience. Het helpt jou om hun werkbeleving meetbaar(der) te maken: Hoe tevreden zijn zij over je kmo? Hoe hoger de tevredenheid, hoe sneller ze vrienden of kennissen zullen doorverwijzen.

Dat is een goed richtcijfer voor je employer branding, maar een nog duidelijkere indicatie van de employee engagement. Net deze blijkt van groot belang voor je retentiebeleid, en bijgevolg kan eNPS gezien worden als de kern van data-driven hr. Is het resultaat laag? Dan is er werk aan de winkel, want het kan mogelijks leiden tot hoger ziekteverzuimhogere turnover en minder productieve medewerkers.

Wat zijn de voordelen van eNPS?

Kort en krachtig om te bevragen

Doordat de bevraging van je eNPS slechts uit één vraag bestaat waarop medewerkers een antwoord op een schaal van 1 tot 10 moeten geven, bespaar jij tijd bij het opstellen en zij bij het invullen. Een korte, maar krachtige manier om employee engagement te meten.

Waardevol om eerlijke feedback te winnen

Door de anonimiteit die een vereiste is bij het afnemen van de eNPS, geef je je medewerkers de kans om zonder zorgen eerlijk te antwoorden. Die feedback is een pak nuttiger dan sociaal wenselijke reacties.

Makkelijk om te interpreteren

Aangezien er maar één iets bevraagd wordt, is er ook maar één set aan data om te analyseren. Je hoeft dus geen verschillende data met elkaar te vergelijken om tot interessante inzichten te komen rond de werkbeleving in je kmo.

Hoe berekenen je jouw eNPS?

Om de berekening te starten moet je eerst een onderscheid gemaakt worden op basis van de antwoorden van je medewerkers. Hoe zij jouw kmo beoordelen verdeelt hen in 3 groepen:

  • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 geven
  • Passief tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 geven
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 geven

Daarna bekijk je de verhoudingen van de verschillende groeperingen en zet je deze om in percentages. Het verschil tussen het percentage promotors en het percentage criticasters is je eNPS.

Let wel: de eNPS is nooit een percentage. Hoewel de berekening via percentage verloopt, valt het “%” dus weg bij het resultaat.

Laten we een voorbeeld bekijken?

Stel dat je organisatie uit 30 medewerkers bestaat. 15 daarvan zijn promotors, 9 passief tevredenen en 6 criticasters.

Als je dit herleidt naar percentages dan bekom je 50% promotors, 30% passief tevredenen en 20%. Om nu ten slotte de eNPS te berekenen maak je het verschil tussen de promotors en de criticasters: 50% - 20% = 30.

Hoe interpreteer dat resultaat?

Wat is een goede eNPS? Om te bepalen of jouw resultaat eerder de positieve of negatieve kant uitgaat is het belangrijk om dat resultaat te benchmarken. Over het algemeen redeneert men als volgt: je score kan variëren tussen -100 en 100 waarbij alles boven de 0 als aanvaardbaar kan worden beschouwd. Scoor je tussen 10 en 30? Dan ben je goed bezig. Scoor je boven de 50? Dan doe je het zelfs excellent.

Maar eNPS is ook zeer relatief. Doe dus eerst research naar hoe andere kmo’s binnen jouw sector of regio hierop scoren, voor je jouw eNPS interpreteert.

Naast het beoordelen van je score, is het van even groot belang om er een vervolgactie aan te koppelen. Het doel van eNPS is namelijk niet enkel een goed resultaat, maar vooral de acties die je onderneemt om de score te verbeteren. Handel naar het cijfer dat naar voor komt: ga na waar de pijnpunten zitten door met je medewerkers in gesprek te gaan en denk actief na over hoe je mogelijke problemen kan oplossen.

Met Officient willen we de tevredenheid van je medewerkers verhogen. Door hen meer verantwoordelijkheid te geven over bepaalde hr-taken, en deze bovendien te vereenvoudigen, gunnen we hen autonomie én gemak. Zo krijgen ze een duidelijk beeld van welke voordelen het bedrijf aanbiedt, kunnen ze zelf verloflimieten raadplegen en verlof aanvragen, en ga zo maar door. Wil je meer weten over onze hr-software? Neem dan zeker een kijkje op onze website.

Auteur: Floor Debeyne

BE Select your country