Handel

Inzage in marges bij onderhandelen!

In gevallen waarbij het verlagen van de verkoopprijs van een product of van sommige producten in een Offerte of Verkooporder nodig is om de deal te sluiten, is het belangrijk om directe inzage te hebben in de marge die je hoopt te verkrijgen. In een omgeving met veel concurrentie kun je je niet altijd houden aan de catalogusprijs, toch blijft het belangrijk om gezonde marges te behouden. En zo niet, zorg dan dat het een bewuste beslissing is om op korte termijn in te leveren met het oog op een betere of langere relatie met de klant.

Marge
In Offertes en Verkooporders worden de kostprijs en de marge-informatie zichtbaar. Op lijnniveau wordt de gepresenteerde marge gebaseerd op de netto verkoopprijs en de kostprijs per item op het moment van invoeren. Op het totale niveau wordt de totale marge weergegeven. Indien van toepassing wordt de totale korting van de order ook verwerkt.

Kostprijs
Let op: de werkelijke kostprijs van het item op het moment van invoeren wordt weergegeven en opgeslagen en blijft verderop in het verkoopproces geldig. De reden dat de kostprijs opgeslagen wordt op het moment dat een Offerte- of Verkooporderlijn aangemaakt wordt, is het voorkomen van discussies over het achteraf wel of niet accepteren van een Offerte of Verkooporder.
Het doel is om zichtbaarheid te creëren voor onderhandeling en om bij vragen terug te kunnen zoeken in de geschiedenis. Dus als de kostprijs van een item verandert na invoer, dan zal het niet aangepast worden in de bestaande lijnen.
Als de goederen worden geleverd, dan kan de werkelijke kostprijs op het moment van leveren, die gebruikt wordt om de kosten te registreren, verschillen van de kostprijs op het moment van invoeren. Deze gerealiseerde marge zal zichtbaar blijven in het marge-overzicht zoals op het moment al het geval is.

Gebruikersrechten
Inzicht in kostprijs en marge-informatie in het verkoopproces kan toegekend worden via individuele gebruikersrechten. Gebruikers met rechten kunnen de informatie selecteren die ze zichtbaar willen maken via het klantenpictogram in het invoerscherm van Offertes en Verkooporders.

Deze verbetering is sinds eind 2015 beschikbaar in Exact Online Handel.

Author image
Judith Van Wissen

Judith heeft meer dan 10 jaar ervaring bij zowel support, verkoop als development. Bij Exact is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Exact voor Boekhouden. Judith kent Exact van binnen en buiten als geen ander.

BE Select your country