Versie 7.10 van Exact Financials in Controlled Release

Versie 7.10 is de opvolger van versie 7.03. In deze versie zijn een aantal database wijzigingen doorgevoerd. Tevens is er nieuwe functionaliteit beschikbaar en wordt de nieuwste versie van Progress ondersteund.

Nieuw in versie 7.10
Vanaf versie 7.10 wordt Progress OpenEdge versie  11 ondersteund. Om te zien welke omgevingen Progress OpenEdge versie 11 ondersteunt, raadpleeg de progress product availability guide.

Hieronder een korte weergave van de nieuwe functionaliteit in versie 7.10, wilt u meer informatie raadpleeg dan de release notes.


  • Uitbreiding van het aantal centraal te onderhouden stamgegevens.

  • Notities vastleggen op inkomende facturen.

  • Actie logging op inkomende facturen.

  • Oprekken van het veld debiteuren- en crediteurennummer van 8 posities naar 10 posities.

  • Oprekken van het veld debiteuren en crediteuren categorie van 2 posities naar 8 posities.

  • Documenten import via EDIS.


Bovenstaande functionaliteit is direct beschikbaar bij de installatie van 7.10. Daarnaast wordt de volgende functionaliteit in 7.10 toegevoegd:

  • Meerdere termijn incassoregelingen per debiteur.

  • Nieuw systeem voor onderhoud van formulierenlay-outs (via webbrowser).

  • Mogelijkheid tot aanmanen en factureren over administraties heen.


Controlled Release
Versie 7.10 gaat vanaf september 2012 in Controlled Release. Er hebben reeds een aantal klanten ingetekend op deze versie, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie over de Controlled Release fase kunt u dit artikel raadplegen. Wilt u zich aanmelden voor de Controlled Release van 7.10 neem dan contact op met Sabine Janssen.
Deel dit artikel

Reageer op dit artikel