Accountancy

Nieuwe automatische aanslagcontrole voor box 3 in Fiscaal Gemak

Nieuwe automatische aanslagcontrole op box 3

Vanaf 21 juli gaat de Belastingdienst vernieuwde aanslagen afgeven voor belastingplichtigen die in de massaal bezwaarprocedure voor het box 3-arrest waren opgenomen. De staatssecretaris heeft dat onlangs aangekondigd in een beleidsbesluit. In dit artikel lees je hoe Exact Online Fiscaal hiermee om gaat en hoe jij de nieuwe aanslag en berekening kunt controleren.

Wat is het box-3 arrest ook alweer?

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het EVRM. Volgens de Hoge Raad mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen belast worden maar de Hoge Raad geeft niet aan hoe dit precies moet worden bepaald. De uitspraak gaat over de periode 2017 tot en met 2020 en er moest direct rechtsherstel worden geboden. Het recente besluit geeft verdere invulling aan het rechtsherstel. In dit eerdere artikel kun je lezen voor wie van je klanten dit arrest gevolgen heeft en hoe je dit in Exact Online Fiscaal kunt checken.

Wat staat er in het besluit?

In het besluit worden drie groepen genoemd die in aanmerking komen voor een aangepaste berekening van de box 3-belasting:

  1. De eerste groep bevat de belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de hoogte van box 3 (jaren 2017-2020) en waarvan het bezwaar is aangewezen als massaal bezwaar.
  2. De tweede groep bevat de belastingplichtigen waarvoor een aanslag met voordeel uit sparen en beleggen op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststond.
  3. De derde groep bevat belastingplichtigen met voordeel uit sparen en beleggen waarvoor over een kalenderjaar nog geen aanslag is vastgesteld.

Voor de aanslagen uit de groepen 1 en 2 wordt parallel aan de ‘oude’ box 3-berekening een vernieuwde berekening op basis van de vermogensmix van de belastingplichtige uitgevoerd, de variant met de voor de belastingplichtige meest voordelige uitkomst wordt vervolgens toegepast en in een nieuwe aanslag vastgesteld. De (parallelle) vernieuwde berekening gaat voor 2021 (groep 3) voor alle belastingplichtigen gelden, ook daar geldt de laagste van de twee uitkomsten.

Hoe gaat Exact Online Fiscaal om met aanslagen over 2017-2020?

In Exact Online Fiscaal is een extra automatische controle op de nieuwe aanslagen ingebouwd. Vanaf de tweede helft van juli komen dus voor groepen 1 en 2 uit het besluit (vernieuwde) aanslagen oftewel SBA’s (Service Berichten Aanslag) binnen in de software omdat de Belastingdienst deze vanaf dan pas verstuurt. Als de nieuwe box 3-berekening uit de rechtsherstelvariant is toegepast in de aanslag dan komt dat op een nieuwe manier in de box 3-berekening terug.

Exact Online Fiscaal controleert met een slimme validatie of aanslagen conform de aangifte zijn opgelegd. In het geval van de vernieuwde Box 3-berekening komen SBA’s daardoor niet op een automatische systeemafkeuring terecht.

Op basis van de uitkomst van deze extra controle wordt dan een aparte status gezet die begint met ‘SBA rechtsherstel box 3’, zo kun je eenvoudig de aanslagen die onder het rechtsherstel vallen filteren in de overzichtspagina. Deze status zie je terug in de onderstaande screenshot.

Business software

Hoe werkt de nieuwe berekening in Exact Online Fiscaal voor het jaar 2021?

Omdat voor 2021 nog geen definitieve aanslagen met voordeel uit sparen en beleggen zijn opgelegd, hebben alle belastingplichtigen recht op toepassing van de nieuwe berekening als deze gunstiger uitpakt. Dit wordt in Exact Online Fiscaal in de aangifte automatisch berekend, op de overzichtspagina wordt dan met het gunstigste regime doorgerekend in het belastingbedrag. Aanslagen (SBA’s) die over 2021 binnenkomen worden voor belastingplichtigen met box 3 op de nieuwe status ingedeeld, wel zo handig.

Hoe is de vernieuwde berekening verwerkt in de aangifte?

De nieuwe berekening volgens de daadwerkelijke vermogenssamenstelling wordt automatisch toegepast in de aangifte indien deze voordeliger is dan de ‘oude’ box 3 berekening. Omdat het rechtsherstel voor de jaren 2017-2020 niet van toepassing is bij alle belastingplichtigen, dien je deze berekening in de aangiftes over die jaren apart aan te zetten in de aangifte. Hiervoor is de optie ‘Box 3 rendement berekenen volgens rechtsherstel-variant’ toegevoegd aan de pagina ‘Voordeel uit sparen en beleggen’, zodra deze optie aanstaat zal de berekening zich automatisch aanpassen. Als het een aangifte betreft die al via Exact Online Fiscaal is ingediend, kun je hier eenvoudig een kopie van maken en de optie in de kopie activeren (zie screenshot).

Business software

Werkt de nieuwe berekening door naar de automatische verdeling?

Ook de berekening voor de automatische verdeling in Exact Online Fiscaal is aangepast naar de nieuwe berekening voor alle aangiftes 2021 en voor de aangiftes 2017-2020 waarin de optie is aangezet. Deze functionaliteit zorgt voor de verdeling van inkomsten tussen fiscaal partners om zo de belastingdruk te verdelen. Voor cliënten die in het rechtsherstel vallen en waarvan de aangifte reeds is ingediend, kun je door een kopie van de bestaande aangifte te maken via de automatische verdeling kijken of een andere toedeling tot een lagere belastingdruk leidt.

Mocht je meer willen weten over de wijzigingen in box 3: op deze pagina heeft de Belastingdienst meer informatie gepubliceerd.

Author image
Tom de Kleijn

Tom de Kleijn is Senior Commercial Product Manager bij Exact en combineert productstrategie met productontwikkeling voor kantoren met een fiscale praktijk. Waar moet onze fiscale software over 3 jaar staan?

NL Select your country