Overig

Herinneringen e-mailen met Exact Financials

Vanaf release 7.03.06 is het mogelijk herinneringen te e-mailen vanuit Exact Financials Enterprise.  Om ermee te kunnen werken dient u een paar instellingen te definiëren. Deze instellingen kunt u vinden in de release note.

Exact biedt u veel flexibiliteit bij het opstellen van het profiel dat u wenst te gebruiken voor het aanmaningsproces van uw organisatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de eerste en tweede herinnering via de e-mail te versturen, maar de laatste herinnering toch per brief te versturen. Dit is in te stellen bij het onderhoud van het profiel, menupad . Tevens is het hier mogelijk om aan te geven dat na het versturen van bijvoorbeeld de laatste herinnering de openstaande posten automatisch te blokkeren.

Anders dan in voorgaande versies biedt Exact u de mogelijkheid om de verstuurde herinnering op te slaan in de database. De verstuurde herinneringen zijn terug te vinden onder de openstaande post als pdf bijlage en onder de debiteur zelf.

NL Select your country