Overig

Hoe kan ik de nummers in mijn dagboek beheren?

In het menu , tabblad "Nummers" kunt u het volgende instellen:

Uniek boekstuknummer
Middels deze optie kunt u per dagboek aangeven of gecontroleerd dient te worden op boekstuknummer bij invoeren en/of importeren van boekingen. U hebt de keuze uit de volgende opties:

    • Boekingen: Boekingen worden gecontroleerd op boekstuknummer.

    • Nee: Er wordt geen controle uitgevoerd op het boekstuknummer.

    • Ja: Er wordt een controle uitgevoerd op het boekstuknummer voor zowel boekingen als mutaties.Invoermatrix


Kies voor "Toevoegen" om een nieuwe reeks boekstuknummer toe te voegen. Wanneer u een nieuw boekjaar opent wordt automatisch een nieuwe regel voor het betreffende jaar toegevoegd.

Jaar
Dit veld is niet te bewerken. Hierin wordt het jaar weergegeven waarvoor een boekstuknummer ingevoerd kan worden.

BoekStNr
Elke boeking moet een boekstuknummer hebben. Het boekstuknummer is een unieke code, vaak gebaseerd op het nummer van het boekingsdocument (dagafschrift, factuur) en als zodanig een belangrijke aanduiding voor de reden van een boeking. De standaard boekstuknummers in Exact Financials Enterprise bestaan uit het boekjaar en een volgnummer. Ieder boekstuk krijgt een nummer dat altijd uniek is, ongeacht het boekjaar en het dagboek. Gebruik om dit te bereiken boekstuknummers die zijn samengesteld uit een code voor het boekjaar, een dagboekcode en een volgnummer.

Voer het eerste boekstuknummer voor elk dagboek en elk boekjaar in. Het boekstuknummer wordt bij elke nieuwe boeking met de waarde '1' verhoogd. U kunt het wijzigen terwijl u boekingen invoert, tenzij deze optie voor het desbetreffende dagboek is geblokkeerd in op het tabblad "Algemeen".

Verwerkingsnummer
Elke boeking die wordt verwerkt, krijgt een verwerkingsnummer dat uniek is voor het dagboek en boekjaar in kwestie. U krijgt het eerstvolgende te gebruiken verwerkingsnummer te zien; u kunt dit niet wijzigen.

 

Picture credits 

NL Select your country