Overig

Persoonlijker en uitgebreider schrijven in je email

Van uit Exact Financials was het al mogelijk om documenten zoals facturen, betalingsherinneringen, incasso’s en betaalspecificaties per email aan uw relaties te sturen. Tot versie 7.22 was de begeleidende tekst in de email zeer beperkt. In versie 7.22 is een nieuw lay-out type toegevoegd welke gekoppeld kan worden aan het te mailen PDF-document.

De email lay-out bestaat uit 2 groepen: een groep ‘Subject’ waarmee het onderwerp van de email gevuld wordt en een groep ‘Body’. In de body kunt u de inhoud van het email bericht definiëren. In beide secties kunt u naast vrije tekst ook gebruik maken van database velden van de betreffende entiteit. Denk hierbij aan velden als factuurnummer, debiteurgegevens, bedrijfsnaam, factuurdatum, betaaldatum, herinneringsdatum, factuurbedrag enz.

Door het gebruik van database velden uit bijvoorbeeld de factuur kunt u uw klanten op een veel persoonlijker manier benaderen.

Een voorbeeld

NL Select your country