Tip: Standaard ouderdomtrajecten aanpassen

Op de saldilijst en de ouderdomsanalyse wordt de ouderdom van de posten in verschillende trajecten getoond. Standaard betreft dit de ouderdom in 20 dagen, 60 dagen en 90 dagen. Wanneer u graag gebruik wilt maken van andere trajecten kunt u dit instellen in de sectie 'Ouderdom' in de grootboekinstellingen. Via het menu kunt u de grootboekinstellingen openen.

Hier kunt de trajecten van de ouderdom definiëren die gebruikt wordt bij het opvragen van de saldilijst en de ouderdomsanalyse. U heeft hier de mogelijkheid om afzonderlijke trajecten op te geven voor de debiteuren en crediteuren. Na het bewaren van de instellingen kunt u de administratie sluiten en opnieuw openen, waarna de nieuwe trajecten standaard worden gebruikt bij de saldilijst en ouderdomsanalyse.

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel