Tip: Facturen met nulbedragen genereren

Het kan zijn dat u uw relatie gratis artikelen wilt verstrekken, bijvoorbeeld uit marketingoogpunt. In zo’n geval kunt u de gerealiseerde uren of artikelen factureren tegen een nulbedrag. De artikelen verschijnen dan wel op de factuur, maar met het bedrag ‘€ 0,00’. Dit kan ook voorkomen wanneer bijvoorbeeld ongeplande werkzaamheden voor een project worden uitgevoerd en u heeft afgesproken deze niet te factureren.

Lay-out aanpassen
Standaard is het zo dat bij ‘gratis’ artikelen de bedrag-kolom op de factuur wordt leeggelaten. Wanneer u hier € 0,00 wilt hebben staan, dient u eerst uw lay-out aan te passen:


 • Ga in Exact Globe Next naar het menu

 • Klik achter ‘Lay-out’ op het vergrootglas-icoon

 • Selecteer de betreffende factuur lay-out

 • Klik op ‘Bewerken’

 • Dubbelklik vervolgens in de factuur lay-out op de bedrag-kolom. Het volgende scherm zal worden getoond:


Afbeelding1

In bovenstaande afbeelding kunt u zien dat de optie ‘Weglaten indien leeg’ aangevinkt is. Wanneer u deze optie uitschakelt (door het vinkje weg te halen), zal een nulbedrag daadwerkelijk op de factuur worden getoond.

Projecten
Normaal gesproken kunt u bij het aanmaken van een factuur zelf het bedrag € 0,00 invoeren en de factuur, met bovenstaande lay-out instellingen, afdrukken of per e-mail verzenden. Echter, wanneer u met projecten werkt zijn er andere stappen nodig om dit te kunnen doen:


 • Ga in Exact Globe Next naar het menu

 • Geef de benodigde criteria op (Vink de optie ‘Inclusief: Gerelateerd’ aan om ook realisaties die gekoppeld zijn aan gerelateerde projecten (moeder en kind) te factureren en vink ‘Te factureren: Periode’ aan om ook realisaties te tonen die nog niet zijn gefactureerd in deze en opvolgende perioden.)

 • Klik op ‘Tonen’

 • In het scherm ‘Te factureren’ selecteert u het betreffende project en klikt u op ‘Wijzigen’

 • In de regel met de betreffende uren vinkt u de optie ‘Selecteren’ aan en klikt u op ‘Nulbedrag’

 • Klik op ‘Bewaren’

 • Klik tenslotte op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het scherm ‘Te factureren’.


U kunt nu uw facturen verwerken en afdrukken of verzenden op de manier zoals u dat gewend bent.
Deel dit artikel

Reageer op dit artikel