Product update 404 in controlled release

Sinds deze week is product update 404 beschikbaar voor klanten die deelnemen aan de controlled release fase. In deze product update zijn verschillende nieuwe mogelijkheden toegevoegd en diverse verbeteringen doorgevoerd.

Vanaf product update 404 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de systeemeisen. Microsoft SQL Server 2000 wordt niet meer ondersteund.  Daarnaast is het noodzakelijk dat Microsoft .Net Framework 4.0 is geïnstalleerd.

In deze product update wordt Crystal Reports XI vervangen door Crystal Reports 2011. Bij het uitvoeren van de update naar product update 404 worden de benodigde programma onderdelen van Crystal Reports Runtime 2011 geïnstalleerd.

Exact Visual Scheduler
Voor licenties met de module SE4010 E-Speciaalorder is vanaf deze product update Exact Visual Scheduler beschikbaar. Exact Visual Scheduler biedt de planner de mogelijkheid om efficiënt gebruik te maken van de beschikbare capaciteit en de orderprestaties te verbeteren. Het biedt visueel inzicht in de productieplanning, bottlenecks per bewerkingsstation/bewerking en de beschikbare capaciteit. Middels een nieuw functierecht kan de gebruiker aangeven welke gebruikers bepaalde handelingen mogen uitvoeren in Exact Visual Scheduler.

Verder zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de rollen en rechten. Per inkoop- en verkoopdagboek kan worden aangeven welke gebruikers rechten hebben op dat dagboek. Daarnaast zijn nieuwe voorraad functierechten toegevoegd en is het mogelijk om aan te geven welke gebruikers het afhandelen van orders en bestellingen mogen uitvoeren.

Registreren van wijzigingen
Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het registreren van wijzigingen in het logboek. Een wijziging van de status van verschillende logistieke transacties wordt nu geregistreerd in het logboek. Ook is een nieuw logboek beschikbaar voor verwijderde logistieke transacties en wordt het verwijderen van regels uit logistieke transacties geregistreerd in het logboek.

Meer weten?
Voor meer informatie over de controlled release fase kunt u dit artikel raadplegen. Meer informatie over het indienen van wensen en suggesties kunt u hier vinden.

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel