De loonstrook anno 2012

Zoals elk jaar gaan ook dit jaar wetswijzigingen in die betrekking hebben op de loonadministratie. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in de softwarepakketten van Exact waar u sinds donderdag 5 januari over kunt beschikken. Wanneer u over de eindejaarsversie beschikt, is het mogelijk om loonjaar 2012 te verlonen.

Via het bericht: Planning eindejaar updates kunt u de versienummers van de eindejaarsversies en de beschikbaarheidsdatum opvragen. Daarnaast kunt u alle salariswijzigingen raadplegen in het document: Wat zijn de salariswijzigingen in 2012?

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling betreft de vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers, zoals laptop of kerstpakket. Het idee is dat iedere werkgever een belastingvrij budget heeft van 1,4% van het totale fiscale loon. Dit budget kan gebruikt worden voor het verstrekken van de vergoedingen naar de medewerkers zonder het betalen van loonheffing over de vergoeding of verstrekking. Als de werkgever meer vergoedt of verstrekt dan het belastingvrije budget, dient er 80% loonheffing over het overschrijden van het budget te worden betaald.

De werkkostenregeling is in 2011 van start gegaan. Tot 2014 heeft u elk jaar de keus om gebruik te maken van de werkkostenregeling. Vanaf 2014 is het verplicht om gebruik te maken van de werkkostenregeling. U kunt nu opnieuw kiezen of u deel wilt nemen aan de werkkostenregeling. Zie voor meer informatie ook: Werkkostenregeling

Netto loon
Elk jaar wordt de vraag gesteld: wat hebben deze wijzigingen voor gevolgen voor mijn nettoloon? Medewerkers met een modaal of lager inkomen per maand gaan er maximaal circa € 13,50 euro netto per maand op vooruit. Medewerkers met een bovenmodaal inkomen gaan er dit jaar netto op achteruit.

De afschaffing van het spaarloon heeft gevolgen voor het nettoloon. Het gespaarde bedrag (veelal € 51,08 per maand) is nu weer onderdeel van het brutoloon en het nettoloon zal hierdoor hoger uitvallen. De bijdrage van de werkgevers voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) is gedaald van 7,75% naar 7,1%, maar de maximale grondslag is omhoog gegaan van € 33.427 naar € 50.064, waardoor de uiteindelijke inkomensafhankelijke bijdrage aan de ZVW aan medewerkers met hogere inkomens stijgt. De medewerkers betalen hierover weer loonbelasting, wat kan leiden tot een lager nettoloon. De sectorpremies die de werkgever betaalt, zijn ook gestegen. De medewerker ziet hier niets van terug op zijn loonstrook.
Voor medewerkers die geboren zijn voor 1954 gaat het nettoloon achteruit. De arbeidskorting vervalt vanaf dit jaar voor 58-plussers en de doorwerkbonus voor 62-plussers valt lager uit.

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel