De loonaangifte is onjuist, wat nu?

Elke verloningsperiode dient aangegeven te worden middels de aangifte loonheffingen aan de Belastingdienst. Wanneer de aangifte loonheffingen de eerste keer wordt ingezonden is er sprake van een volledige loonaangifte. Wanneer echter na het inzenden van de loonaangifte nog een aanpassing plaatsvindt in de werknemersgegevens of in de salarisberekening van de reeds aangegeven periode, dan dient die aanpassing door de werkgever ingezonden te worden naar de Belastingdienst. Dit kan via twee verschillende type aangiften:


  • Aanvullende loonaangifte

  • Correctie loonaangifte


Een aanvullende loonaangifte mag ingezonden worden voordat het aangiftetijdvak van de loonaangifte is verstreken. Dit is altijd een maand na het aflopen van het loontijdvak. Een correctie loonaangifte dient ingezonden te worden nadat het aangiftetijdvak is verstreken. Als u in april constateert dat de verzonden loonaangifte over maart niet correct is, dan kunt u in de maand april nog een aanvullende loonaangifte over maart aanmaken en versturen. Constateert u dit in mei, dan dient een correctie loonaangifte over maart aangemaakt te worden. Deze kan met de loonaangifte over april meegenomen worden als deze nog niet verstuurd is.

Aanvullende loonaangifte verzenden
De aanvullende loonaangifte kunt u net als de volledige loonaangifte aanmaken via het menupad . Het veld ‘Type’ kunt u wijzigen van ‘Volledig’ naar ‘Aanvulling’. Vervolgens kunt u de loonaangifte verwerken en verzenden via het aangiftebeheer.

Correctie op loonaangifte met volledige loonaangifte verzenden
Een correctie loonaangifte kan afzonderlijk naar de Belastingdienst worden verzonden zonder deze correctie aan een volledige of aanvullende loonaangifte te koppelen. Het los verzenden van de correctie loonaangifte wordt alleen toegestaan als het een correctie betreft over een afgesloten loonjaar, dus als de inzendtermijn voor alle volledige en/of aanvullende loonaangiftes verlopen is. U dient de correctie loonaangifte dan afzonderlijk te verzenden. Het is niet toegestaan om een volledige of aanvullende loonaangifte te verzenden als het bedrijf gestopt is, de correctie op de loonaangifte mag in deze situatie los verzonden worden, ook als het loonjaar nog niet afgelopen is.

De correctie loonaangifte kunt u net als de volledige loonaangifte aanmaken via het menupad . Een aandachtspunt is dat u het veld ‘Type’ aanpast van ‘Volledig’ naar ‘Correctie’. Dit kunt u doen na het klikken op de knop ‘Aanmaken’. Na het aanmaken van de correctie loonaangifte kunt u deze op twee manieren verwerken.

De meest voorkomende manier is om de correctie loonaangifte mee te nemen bij het verwerken van een volledige of aanvullende loonaangifte over een latere periode van hetzelfde loonjaar:


  • Na het aanmaken van de volledige of aanvullende loonaangifte over een latere periode kunt u deze volledige loonaangifte selecteren. Let erop dat u alleen de volledige of aanvullende loonaangifte selecteert en niet de correctie op de loonaangifte.

  • Klik vervolgens op de knop 'Verwerken'. Na het ingeven van de juiste gegevens (contactpersoon, telefoonnummer en eventueel de optie 'Openstaande post aanmaken') kunt u op de knop 'Ok' klikken.

  • Het volgende scherm verschijnt:
  • Hierin selecteert u de betreffende regel  van de correctie loonaangifte die u wilt verwerken. Het is mogelijk om meerdere correctie loonaangiften aan één volledige of aanvullende loonaangifte te koppelen.

  • Na het kiezen voor de knop 'Start' wordt de volledige of aanvullende loonaangifte samen met de correctie loonaangifte verwerkt en wordt er één XML-bestand aangemaakt. Dit bestand kunt u via het aangiftebeheer in menupad verzenden naar de Belastingdienst.


Correctie loonaangifte los verzenden
Als u de correctie loonaangifte niet met een volledige of aanvullende loonaangifte kunt meenemen, is het mogelijk om de correctie loonaangifte los te verwerken. Dit kunt u doen door op de knop ‘Verwerken’ te klikken, net als u met de volledige of aanvullende loonaangifte doet. Vervolgens kunt u de correctie loonaangifte verzenden via het aangiftebeheer.

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel