Bent u al klaar voor het verlonen van 2011?

Zoals elk jaar gaan ook dit jaar wetswijzigingen in die betrekking hebben op de loonadministratie. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in de softwarepakketten van Exact waar u nu over kunt beschikken. Als u over de eindejaarsversie beschikt, is het mogelijk om loonjaar 2011 te verlonen.

In deze blog wil ik u, naast een overzicht met de versienummers van de eindejaarsversies, ook een kort overzicht geven met de meest belangrijke wijzigingen voor loonjaar 2011.

Versienummers eindejaarsversies (beschikbaar sinds 7 januari 2011)
ProductlijnVersie
Exact Online Salaris818
Exact Globe400
Exact Compact400
Exact Synergy400
Exact Synergy Enterprise244
Exact Globe 2000304
Exact (Globe) voor Windows3.81.8
Exact voor Dos7.32.6
Elektronisch Aangifte Programma (EAP)1.4 (63)


Werkkostenregeling

Een nieuwe regeling is geïntroduceerd voor 2011 wat betreft de vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers, zoals laptop of kerstpakket. Het idee is dat iedere werkgever een belastingvrij budget heeft van 1,4% van het totale fiscale loon. Dit budget kan gebruikt worden voor het verstrekken van de vergoedingen naar de medewerkers zonder het betalen van loonheffing over de vergoeding of verstrekking. Als de werkgever meer vergoedt of verstrekt dan het belastingvrije budget, dient er 80% loonheffing over het overschrijden van het budget betaald worden. Tot 2014 heeft u elk jaar de keus om gebruik te maken van de werkkostenregeling. Vanaf 2014 is het verplicht om gebruik te maken van de werkkostenregeling.

Zie voor meer informatie ook: Werkkostenregeling

Uniforme rekenmethode sociale premies
Een volgende stap is gezet naar meer uniformiteit binnen de berekening van de sociale verzekeringspremies. Vanaf 2011 worden alle sociale verzekeringspremies en Zorgverzekeringswet berekend op basis van 260 dagen per jaar. Er is voor de sociale verzekeringspremies een jaarmaximum ingevoerd, gelijk aan het premiemaximum voor de Zorgverzekeringswet.
De volgende belangrijke stap wordt waarschijnlijk gemaakt in 2012. De overheid heeft plannen om vanaf 2012 alle sociale verzekeringspremies over dezelfde grondslag te laten berekenen en alleen werkgeverskosten zijn. Het idee is dat vanaf 2012 de loonstrook duidelijker en simpeler wordt voor de medewerker en dat de administratieve lasten van de werkgever verlaagt worden.

Premie WAO Uniform vervalt
De premie WAO uniform vervalt vanaf 2011.

Uitbreiding loonbelastingtabel
Als een resultaat van de verhoging van de pensioenkosten, is in 2008 besloten dat mensen ouder dan 65 meer belasting dienen te betalen om de huidige AOW te behouden. Vanaf loonjaar 2011 is de loonbelastingtabel uitgebreid met een extra kolom voor medewerkers die 65 zijn geworden én geboren zijn in 1946. Zij zullen een iets hoger bedrag aan loonbelasting afdragen dan medewerkers die voor 1946 zijn geboren, maar minder dan medewerkers die nog geen 65 jaar oud zijn.

Netto loon
Elk jaar wordt de vraag gesteld: wat hebben deze wijzigingen voor gevolgen voor mijn nettoloon? Deze zal voor iedereen een beetje hoger zijn dan in 2010. Voor de lagere inkomens is deze stijging van het nettoloon groter dan voor de hogere inkomens.

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel