Whitepaper: De Groothandel in kaart

Exact is leverancier van bedrijfsbrede software en richt zich op verschillende sectoren in de markt. Om op de hoogte te blijven van belangrijke trends en ontwikkelingen, heeft Exact aan Heliview Research gevraagd een onderzoek uit te voeren binnen de sector groothandel.

Whitepaper-groothandel

In dit onderzoek is in kaart gebracht wat er momenteel speelt binnen de groothandel. Daarnaast is onderzocht wat de kansen en uitdagingen zijn waar de sector mee te kampen heeft en wat de knelpunten zijn die de groothandel momenteel ervaart.

In dit rapport staan de uitkomsten van het onderzoek.

De groothandel zet in op omzetgroei, kostenbesparing & margebehoud


De groothandel is een sector die in de huidige economische situatie omzetgroei als dé belangrijkste business uitdaging benoemt. De sector streeft hiermee een betere financiële positie na. Dit doet zij door de komende jaren te groeien in omzet en winst óf juist door kosten te besparen en het interne proces te optimaliseren. Slechts 8% van de groothandels ziet optimalisatie van automatisering als belangrijkste business uitdaging.

De aandachtspunten die men heeft geformuleerd ten aanzien van de bedrijfsvoering, hangen nauw samen met de hierboven genoemde business uitdagingen. Kostenbesparing heeft namelijk de grootste focus. Opmerkelijk is het dan om te constateren dat 29% van de groothandels de eigen organisatie een 6 of lager geeft voor de kostenefficiency van het interne proces.

Ook de beweegredenen om te investeren in ICT hangen sterk samen met het belangrijkste aandachtspunt voor de komende jaren zoals hierboven benoemd, namelijk kostenbesparing. Tevens verwacht de groothandel door de aanschaf van software klanten beter te kunnen bedienen en investeert men in ICT ter optimalisatie van het bedrijfsproces. Belangrijke ontwikkelingen op ICT gebied die in andere sectoren vaak hoog op de agenda staan, zoals bijvoorbeeld SAAS en hosting, spelen minder in de groothandel.

Download de whitepaper

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel