Handel

Wat is een Global Location Number (GLN)?

Wat is een Global Location Number (GLN)?

Een Global Location Number (GLN) is een wereldwijd uniek nummer waarmee een locatie als uniek adres geïdentificeerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van een bedrijf, maar ook de fysieke locatie van een opslagmagazijn binnen dit bedrijf. Een bedrijf kan meerdere GLNs vastleggen. Dit is een van de grote voordelen omdat één bedrijf meerdere ‘logistieke adressen’ kan hebben, zoals winkels, vestigingen, magazijnen, etc. GLNs worden over het algemeen gebruikt in elektronische gegevensuitwisseling – Electronic Data Interchange (EDI) – tussen leveranciers en klanten. Een GLN is dus een unieke locatiecode die antwoord geeft op de vraag ‘wie?’ (bedrijf) en ‘waar?’ (fysieke locatie) in de digitale ketencommunicatie.  

Hoe ziet een GS1 Global Location Number (GLN) eruit? 

Elk GS1 GLN bestaat uit 13 cijfers (zie figuur 2) en is gekoppeld aan bedrijfs- en adresgegevens (zie figuur 3). De eerste 9 cijfers (de GS1 company prefix) zijn gebaseerd op een wereldwijd uniek bedrijfsnummer uitgegeven door GS1. De volgende 3 cijfers hebben betrekking op een locatieaanduiding. Op deze manier kun je vanuit 1 bedrijf met meerdere locaties (vestigingen, winkels, magazijnlocaties, etc) werken. Het laatste cijfer is een controlegetal. 

Business software

Figuur 1: voorbeeld opbouw GLN 

Business software

Figuur 2: Voorbeeld GLN met gekoppelde gegevens (klik om te vergroten) 

Hoe vraag je een GLN aan?  

Je kunt een GLN aanvragen via GS1 Nederland. Deze organisatie maakt onderdeel uit van GS1 (Global Standards One). GS1 is een wereldwijde organisatie gericht op het ontwerp en de invoering van standaarden op het gebied van elektronische communicatie tussen bedrijven.  

Wat kost een GLN? 

Aan de aanvraag van een GLN zijn kosten verbonden. GS1 Nederland biedt verschillende pakketten van 1, 10, 100, 1.000 of 10.000 GLN's. Meer informatie hierover vind je hier

Waar kan ik mijn GLN vinden?  

Via het GS1 GLN adrescodeboek kun je je GLNs inzien en beheren. Je kunt ook zoeken op GLN, bedrijfsnaam of adres en je ziet direct welke gegevens (zoals bedrijf of adres) aan welk GLN gekoppeld zijn. Dit adresboek is ook te bekijken via deze link: https://gepir.gs1.org/.  

Ook het SCSN maakt gebruik van GLNs 

Ook het Smart Connected Supplier Network (SCSN) maakt gebruik van deze standaard. Met het SCSN kun je volledig geautomatiseerd verkooporders ontvangen en inkooporders versturen in de digitale keten. Om elk van de handelspartners in deze keten te identificeren, wordt er gebruik gemaakt van unieke IDs. Elke SCSN-gebruiker heeft een uniek SCSN ID (zie onderstaand figuur) en deze is gebaseerd op een GS1 Global Location Number (GLN).  

Business software

Figuur 3: Het SCSN ID is gebaseerd op een GS1 Global Location Number (GLN) 

 

Hoe leg je GLNs vast in Exact Online? 

Ook in Exact Online kun je werken met GLNs. Je kunt per leverancier of klant een GLN vastleggen. (zie figuur 4). Het bedrijfseigen GLN leg je vast bij je administratiegegevens (figuur 5).  

Business software

Figuur 4: Vastleggen GLN per klant of leverancier in Exact Online 

Business software

Figuur 5: Vastleggen bedrijfseigen GLN per administratie 

Meer weten over SCSN?   

Met het Smart Connected Supplier Network (SCSN) kun je volledig geautomatiseerd verkooporders ontvangen en inkooporders versturen in de digitale keten. Hierdoor kunnen bedrijven nog eenvoudiger berichten met elkaar uitwisselen, ongeacht met welk ERP-systeem zij werken. Wil je meer over deze standaard weten? Neem dan een kijkje op  smart-connected.nl

NL Select your country