Productie

5 manieren om afval in productie te reduceren

Afval, uitval en restmateriaal zijn onvermijdelijke effecten van het productieproces. Maar door goede planning en doordachte maatregelen reduceer je de negatieve gevolgen in materiaal- en proceskosten. Pieter Hamans blogt over hoe dat lukt.

Wat is afval?

Allereerst, wat is afval en wat verstaan we onder uitval? Materialen die overblijven uit het productieproces vormen het afval. Denk aan te ruim uitgegeven onderdelen, aangebroken maar niet volledig gebruikte flacons, verspilde en/of beschadigde verpakkingsmaterialen.

Wat is uitval?

Er is sprake van uitval als gemaakte producten niet voldoen aan de specificaties. Soms is het mogelijk om uitgevallen producten te herwerken zodat ze alsnog voldoen. Er is sprake van restmateriaal wanneer het productieproces een bijproduct oplevert zoals schrapmetaal of chemisch afval. In het blog  “Wat is “afval” in productie, en waarom zou ik het vastleggen?” staan enkele voorbeelden toegelicht. Als je benieuwd bent hoe je afval reduceert, lees dan vooral verder.

 • Maak een plan voor afval

  Door vooraf vast te leggen wat de verwachte hoeveelheid afval is, ontstaat een beter beeld van de berekende kostprijs van een product, immers extra materiaalgebruik leidt tot hogere kosten. Bovendien kan je beter sturen op vragen als: zijn we in staat door gerichte maatregelen (zie hieronder) de hoeveelheid afval over tijd te reduceren? Een manier om te plannen voor afval is door het onderhouden van een afvalpercentage in de stuklijst.

 • Minder menselijke fouten

  Oorzaken voor excessief materiaalgebruik kunnen liggen in slordigheid (onderdelen laten vallen), onachtzaamheid (de machine te lang laten doorlopen), gebrek aan training (foutief gebruik) en onverantwoordelijkheid (niet mijn probleem). Naast training zijn ook lean initiatieven van belang, gericht op bewustwording en verantwoordelijkheid voor kwaliteit en kosten.

 • Optimale processen

  Preventie van afval begint in de ontwerpfase. Is het product eenvoudig te assembleren en te verpakken? Sluit de seriegrootte aan bij de capaciteit van de machines en bij de verpakkingsgrootte van de materialen? Is de verpakking passend of moet er vaak of altijd opvulmateriaal bij? Heeft de productielijn een instelhoeveelheid aan materiaal nodig? Is aangebroken verpakking van materiaal hersluitbaar? Een goede samenwerking tussen ontwerpers en productiemedewerkers is de sleutel tot succes.

 • Grijpvoorraad

  Door goedkope en veelgebruikte materialen op de werkvloer op te slaan als ‘grijpvoorraad’, stimuleer je dat precies de benodigde hoeveelheid wordt gebruikt en niet juist de geplande hoeveelheid. Immers, als je twintig extra doosjes als materiaal uitgeeft en door gunstige werkwijze heb je er daarvan maar 12 nodig, doe je dan moeite om de overgebleven 8 te retourneren aan het magazijn? Wellicht niet, omdat er extra transactiekosten (registreren!) mee gemoeid zijn, doet dat de procesverbetering teniet.

 • Materiaal retourneren

  Zijn de materialen voldoende waardevol, dan loont het de moeite om ze aan het magazijn te retourneren. Behalve de herwonnen voorraadwaarde heb je nu ook een registratie van het werkelijk materiaalverbruik versus het geplande afval. Dit is een stuurgetal dat je gebruikt in optimalisatie-initiatieven. Ook kan je dit gebruiken om het afval percentage van tijd-tot-tijd te herzien.

Met bovenstaande vijf manieren kan je het afval van je productieproces reduceren. In je ERP-systeem leg je alles netjes vast zodat je overzicht hebt. Succes met het reduceren van je afvalberg en mocht vragen hebben of opmerkingen, stuur me gerust een bericht.

NL Select your country