HR

Noodmaatregel NOW vanaf 6 april van kracht, wat houdt dit in?

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid van kracht omzetverlies flexwerkers Werktijdverkorting

Het kabinet zet zich in om zowel werknemers als werkgevers te beschermen. Bedrijven die het voor de crisis al lastig hadden, zoals HEMA, komen nu echt in zwaar weer. Gelukkig zijn er maatregelen aangekondigd die deze bedrijven moeten helpen het hoofd boven water te houden. Maar op welke manier kunnen we nu gebruik maken van de NOW? Wat houdt deze nieuwe maatregel in? En wie kunnen hier beroep op doen? Ik leg het je uit.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Horeca, kapsalons, winkels. Velen bedrijven hebben noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Maar het kabinet wil dat deze bedrijven hun personeel zoveel mogelijk doorbetalen. Om werkgevers tegemoet te komen, presenteert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Vanaf maandag 6 april kunnen bedrijven de maatregel NOW aanvragen via het UWV. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Wat houdt de regeling NOW in?

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% van hun omzet verliezen sinds 1 maart 2020, kunnen een beroep doen op deze nieuwe maatregel. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Bijvoorbeeld bij een omzetverlies van 100% is dit 90% van de totale loonsom en bij 50% omzetverlies gaat dit om 45% van de totaal loonsom.  Dit gaat niet van de WW-recht van de medewerker af. Oftewel de medewerker hoeft geen WW-rechten te hebben opgebouwd. 

Ook voor flexwerkers

Daarnaast geldt de regeling ook voor flexwerkers. Dat betekent dat je medewerkers met een 0-uren contract ook gewoon kan doorbetalen! Hiervoor kijk je naar de gemiddeld gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden.

Gehele loon door betalen

Gedurende drie maanden betaalt de NOW een tegemoetkoming uit. Dit kan eenmalig worden verlengd tot 6 maanden. In deze periode is de werkgever verplicht het gehele loon door te betalen. Bij het aanvragen van de noodmaatregel mag de werkgever geen ontslag aanvragen op bedrijfseconomische redenen.

Omzetverlies in kaart brengen

Deze nieuwe wetgeving  vervangt de regeling Werktijdverkorting. Bij deze regeling ging het om het niet kunnen benutten van arbeidscapaciteit. Bedrijven mochten onder bijzondere omstandigheden, zoals met het coronavirus, de werktijd van hun personeel verkorten. Bij de nieuwe maatregel NOW gaat het dus om het omzetverlies dat je als bedrijf hebt geleden door de coronacrisis. Bedrijven krijgen op basis van het geschatte omzetverlies een voorschot, maar na de hand moet je wel kunnen aantonen dat je echt omzetverlies hebt geleden door deze coronacrisis. Dit wordt gedaan door te kijken naar het verschil tussen de referentie-omzet en de verwachtingen omzet tot 31 juli. Het is daarom heel belangrijk dat je je financiën goed inzichtelijk hebt.

Aanvragen

Ondernemers kunnen de regeling bij de loketten van het UWV vanaf maandag 6 april aanvragen. De uitbetaling van het voorschot zal binnen 2 tot 4 weken gebeuren. Voor de afrekening die binnen 24 weken na de afloop van de periode zal zijn, moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. Daarvoor is een accountantsverklaring nodig.

Zijn deze maatregelen niet fraudegevoelig?

Ik vraag me toch af of deze maatregelen niet fraudegevoelig zijn. Binnen deze noodmaatregel krijgen bedrijven namelijk een voorschot en moeten pas later aantonen dat het omzetverlies ook echt komt door de coronacrisis. Maar wat als je bedrijf al een tijdje niet zo lekker liep? En dat je het door de coronacrisis net niet redt. Komt dit dan ook door de coronacrisis? En hoe zit het met bedrijven die vorig jaar een miljoenenwinst hebben gedraaid? Krijgen zij ook recht op deze maatregel? Of gaat het vooral om het koffiezaakje op de hoek? De tijd zal het leren hoe dit zich gaat ontwikkelen.

Eenmalige tegemoetkoming

Naast de NOW opende het kabinet al op 27 maart de aanvragen voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Bedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro krijgen als zij voldoen aan een aantal voorwaarden. De onderneming moet bijvoorbeeld voor 15 maart 2020 zijn opgericht, er mogen maximaal 250 personen en er moet een fysieke vestiging in Nederland zijn. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) staat een lijst met sbi-codes die in aanmerking.

Meer over de invloed op werkgeverschap

Wil je meer weten over de invloed van de coronacrisis op werkgeverschap? Bekijk mijn webinar van 30 maart terug. De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar razendsnel op, hierdoor kunnen bepaalde uitspraken en feiten in de webinar verouderd zijn.

De invloed van de coronacrisis op werkgeverschap

Author image
Vera Lenaerts

Vera is solution marketeer bij Exact. In die rol is ze verantwoordelijk voor de propositie van de HR en Payroll software.

NL Select your country