HR

Jaarlijkse vaststelling van de AWf-premie

AWf-premie
Als onderdeel van de werknemersverzekeringen voor de Werkloosheidswet en Algemeen Werkloosheidsfonds (WW-AWf) betalen werkgevers ieder jaar een premie voor hun werknemers. Als ondernemer of salarisadministrateur moet je elk jaar controleren of de AWf-premie herzien moet worden voor contracten binnen jouw organisatie. Maar wanneer moet ik de premie herzien, en waar moet ik op letten? We leggen het uit in deze blog.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de AWf-premie

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het doel van deze wet is het vergroten van de zekerheid op werk en inkomen. Een van de regels in de WAB is de invoering van een hoge en een lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), die betaald wordt door de werkgever. 

Deze premie is sinds 2020 afhankelijk van de contractvorm van de medewerker. Het doel hiervan is om het voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken om meer zekerheid te bieden aan hun werknemers. De percentages van de te betalen premie worden elk jaar vastgesteld, en zijn voor 2024 respectievelijk 7,64% en 2,64%.

Welke premie betaal ik voor welke medewerkers?

De lage AWf-premie geldt voor:
-    werknemers met een vast contract (schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd met vast aantal uren) 
-    jonge werknemers met een bijbaan (maximaal 20 jaar en 12 uur per week) 
-    werknemers die een beroepsbegeleidende leerweg volgen

De hoge AWf-premie geldt voor medewerkers die niet aan bovenstaande voorwaarde voldoen, dus bijvoorbeeld medewerkers met een flexibel contract of een oproepovereenkomst.

Waarom en wanneer moet ik de AWf-premie herzien?

Als je voor een werknemer de lage AWf-premie toepast, dan moet je controleren of je deze lage premie terecht hebt toegepast. Als uit de controle blijkt dat alsnog de hoge AWf-premie moet worden toegepast, dan moet de premie met terugwerkende kracht worden herzien.

Deze controle en het herzien van de AWf-premie doe je op twee momenten:
1.    Als de werknemer binnen twee maanden ontslag neemt of wordt ontslagen. Dan geldt de hoge premie vanaf het begin van het dienstverband, met terugwerkende kracht.
2.    Aan het einde van ieder jaar. 

Om te voorkomen dat er een vast contract wordt afgesproken met een laag aantal uren (en een lage AWf-premie), en vervolgens de werknemer toch flexibel overwerkuren moet draaien, is er een extra richtlijn ingesteld. Werknemers die volgens hun contract minder dan 35 uur per week werken, maar gedurende het jaar meer dan 30% extra uren hebben gewerkt, vallen ook onder de hoge AWf-premie. De wet schrijft voor dat je dit pas corrigeert (herziet) in de laatste loonaangifte van het huidige jaar.

Hoe zit dat met tijdelijke urenuitbreidingen op het huidige contract?

Per 1 januari 2020 geldt dat als voor een tijdelijke urenuitbreiding dezelfde werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden gelden, dan blijft ook voor de urenuitbreiding de lage AWf-premie gelden. 

Als de medewerker dan meer dan 30% overwerkt op de uren in beide contracten samen (samen max. 35 uur per week) dan moet wel alsnog een herziening plaatsvinden, en een hoge AWf-premie worden betaald over het hele dienstverband binnen het betreffende loonjaar.

Hoe weet je wanneer je de premie moet herzien als de werknemer extra uren heeft gemaakt?

In de software van Exact Online Salaris kun je een herzieningsrapport opvragen over het geselecteerde loonjaar. Ook in HR & Salaris Gemak kun je een herzieningsrapport opvragen via: Taken > Afdrukken > Controle > Wet Arbeidsmarkt in Balans.

In het rapport zie je de contracturen per week en het aantal daadwerkelijk verloonde uren, met het procentuele verschil ertussen. Je kunt ook direct zien of de medewerker AWf-verzekerd is en of de software denkt dat je de AWf-premie zou moeten herzien.
NL Select your country