HR

Forse stijging wettelijk minimumloon vanaf januari 2024: 30% bij 40-urige werkweek

Man die koffie aangeeft
Alle werknemers van 21 jaar en ouder hebben in ons land recht op het wettelijk minimumloon. Om ervoor te zorgen dat het wettelijk minimumloon in lijn blijft met ontwikkelingen als inflatie en de CAO lonen, stelt de overheid het minimumloon elk half jaar bij. Zo wordt de koopkracht van werknemers op peil gehouden. Meestal betreft de stijging van het wettelijk minimumloon enkele procentpunten, maar over de periode december 2022 – januari 2024 zal de toename veel forser zijn. Verwacht wordt een stijging van wel 30% bij een 40-urige werkweek.

Van weekloon naar uurloon

“Het is goed nieuws voor werknemers”, vertelt Marcel de Dood, Product Line Director HR & Payroll bij softwareontwikkelaar Exact. “Voor werkgevers is het reden om scherp te zijn op aanstaande veranderingen. Want de oorzaak van de forse stijging zit ‘m in het feit dat het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 niet meer berekend wordt op basis van een minimum weekloon, maar op basis van een minimum uurloon. Concreter: voorheen maakte het niet uit of je 36, 38 of 40 uur werkte. Vanaf 36 uur kreeg je het wettelijk minimum weekloon. Wie 40 uur werkt kreeg dus evenveel betaald als iemand die 36 uur werkt. Best oneerlijk en onwenselijk natuurlijk en dus trekt het kabinet dit nu recht met de invoering van het wettelijk minimumuurloon.”

Rekenvoorbeeld toont toename van wel 30%

Van 1 juli 2018 tot en met 1 juli 2021 is het wettelijk minimum weekloon in totaal gestegen met 7 procent (van €367,90 naar €393,85). Een geringe stijging over een periode van 3 jaar. Marcel vervolgt: “Kijken we naar de verandering tussen december 2022 en januari 2024, iets meer dan een jaar dus, dan verwachten we een stijging van wel 30% voor medewerkers met een 40-urige werkweek. Een medewerker die in 2022 40 uur per week werkt tegen het minimumloon, heeft in 2023 al ruim 13% loonsverhoging gekregen (10% in januari en 3% in juli). Per 2023 gaat deze werknemer er nog eens flink op vooruit omdat de 4 uren boven de 36 uur ook worden uitbetaald.”

Stijgende kosten voor werkgevers

Als eerste zullen er voor heel veel banen en CAO’s nieuwe lonen en loonschalen bepaald moeten worden. Niet alleen de huidige minimumloonschalen moeten hierdoor worden aangepast, maar ook de lonen net boven het minimumloon die door deze wetswijziging onder het wettelijk minimumloon komen. Voor ondernemers kan de stijging van het minimumloon ook een drastische stijging in de kosten betekenen. “En dat terwijl veel ondernemers momenteel al voor grote uitdagingen staan. Uit ons recent uitgevoerde grootschalige MKB Barometer onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat inflatie bij 60% van alle mkb’ers in ons land voor een negatief effect op het bedrijfsresultaat zorgt. Kosten verlagen is dan ook de grootste zakelijke uitdaging van dit jaar onder mkb’ers. De forse toename van het wettelijk minimumloon is dus best zorgwekkend. Als specialist in bedrijfssoftware voor mkb’ers weten we immers dat medewerkerskosten 30% tot 50% van de totale kosten van een ondernemer bedragen. Een percentage dat in dienstverlenende sectoren nog veel hoger ligt”, aldus Marcel de Dood.

Kortom: de invoering van het wettelijk minimumuurloon is goed nieuws voor werknemers, want natuurlijk moeten zij koopkracht behouden. Maar voor werkgevers wordt het een uitdaging, zeker met oog op het feit dat veel ondernemers nog coronasteungelden moeten terugbetalen. Een faillissementsgolf is zeker niet ondenkbaar.

Berekening

Business software
Marcel de Dood

Product Line Director voor HR & Payroll

NL Select your country