HR

HR & Finance: Lost in translation

‘I fok horses,’ antwoordde toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken op de vraag van John F. Kennedy of hij toevallig ook hobby’s had. Au. Nog erger werd het toen Kennedy zijn verbazing duidde - ‘Pardon?’ en Luns enthousiast uitriep: ‘Yes, paarden!’ Toegegeven, we weten tot op de dag vandaag niet zeker of het echt gebeurd is of dat het een broodjeaapverhaal is, maar dat het van levensbelang is om elkaars taal te begrijpen, is een feit. 

Wie ook moeite hebben elkaar te verstaan, zijn HR en Finance. Ironisch genoeg spreken zij wel dezelfde taal, maar lijken ze woorden en zinnen anders te interpreteren. Daarbij gaat het niet om een taalbarrière zoals bij Luns en Kennedy, maar vooral om een gebrek aan inlevingsvermogen. Zonde, want als ze elkaar (goed) zouden begrijpen, plukken niet alleen HR en Finance, maar de hele organisatie daar de vruchten van - waarover later meer. 

Eén taal, meerdere vertalingen

Waarom gaat het mis? Allereerst is het belangrijk te realiseren dat HR en Finance allebei vanuit een verschillend perspectief kijken en dus ook vanuit hun eigen standpunt redeneren. Een voorbeeld uit de praktijk: kijk eens wat er gebeurt als je een HR-manager en een financial controller vraagt naar hoe ze KPIs (key performance indicators aka kritieke prestatie indicatoren) zien. Wat voor de één (de HR-manager) als input voor een gesprek gezien wordt, geldt voor de ander (de controller) als absolute waarheid. Lastig. 

Personeelsplanning kostenpost?

Datzelfde geldt voor het thema strategische persoonsplanning: voor HR de maatstaf om te bepalen of de organisatie de juiste competenties en vaardigheden in huis heeft; voor Finance een kostenpost waarvan het zich afvraagt of ‘ie wel nodig is. Wederom: lastig. Onderling spreken HR-mensen klaarblijkelijk dezelfde taal, net als Finance-professionals dat met elkaar doen. Maar zodra HR en Finance-mensen met elkaar in gesprek gaan, wordt het een typisch gevalletje van ‘lost in translation’. 

Finance ziet HR steeds meer als bedreiging

Niet aardig, wel de realiteit: Finance irriteert zich regelmatig aan HR. In hun beleving is HR geen core business, en weet HR ook relatief (te) weinig van wat de core business precies behelst. Wat Finance daarbij over het hoofd ziet, is dat HR zonder meer cruciaal is om de core business mogelijk te maken. Wat het wederzijdse onbegrip niet ten goede komt, is dat Finance HR steeds vaker als een bedreiging ziet. Oorzaak: het feit dat HR als discipline steeds cijfermatiger wordt. Met dank aan People Analytics en HR Analytics heeft HR veel meer inzicht gekregen in de waarde van cijfers. Daardoor is de HR-afdeling steeds minder afhankelijk van Finance geworden. 

Jouw straatje, mijn straatje

De vermeende ‘dreiging’ is echter niet de enige oorzaak van de clashes tussen HR en Finance. We noemden het al eerder: het feit dat beide partijen vanuit hun eigen perspectief naar de organisatie kijken, helpt niet bepaald mee. Zowel HR als Finance kijkt vanuit z’n eigen straatje naar z’n eigen straatje, en trekt conclusies en maakt beslissingen die het best in dat straatje passen. In de praktijk leidt dit er vaak toe dat personen zelf niet meer het beste, objectieve zicht hebben op het hoogst haalbare resultaat. 

Bron van frustratie

Specifieke voorbeelden van clashes tussen HR en Finance zijn er - helaas - genoeg. Zo zijn ze het zelden eens over de inzet van budget voor persoonlijke ontwikkeling van een nieuwe medewerker (HR: ‘training en opleiding van personeel is essentieel’ versus Finance: ‘neem mensen aan die al de juiste skills hebben, dan hoef je ze niet meer te trainen’), en is ook de terugverdientijd van investeringen een bron van frustratie tussen beiden (HR koppelt deze aan de mores van mensen versus Finance die ze aan de mores van de organisatie koppelt). 

Het magische woord

Wat gebeurt er als twee partijen op een verschillende manier naar dezelfde gegevens kijken? Weliswaar gebruik makend van dezelfde taal, maar vanuit een andere ‘spreektaal’? Juist ja, dan ontstaat er spraakverwarring. Ongeacht of je Chinees, Nederlands, Spaans of Engels spreekt - de wezenlijke taal is irrelevant. Het magische woord luidt ‘communicatie’. Goede communicatie stijgt boven de taal uit en maakt korte metten met elke vorm van taalbarrières. 

Meetbare KPI's

Eerder stelden we dat de hele organisatie de vruchten plukt van soepele, gestroomlijnde communicatie tussen HR en Finance. Voorbeelden daarvan zijn legio, waaronder: efficiëntere salarisadministratie (door integratie van payroll en HR-gegevens); meetbare KPI’s (doordat Finance HR kan helpen doelen te kwantificeren); soepeler onboardingsproces (door digitale workflow) en HR-medewerkers die dankzij praktische tips en tricks van Finance nóg beter in staat zijn de rol van strategisch adviseur te vervullen. Om slechts een paar vruchten te noemen. 

What to do? 

Het antwoord op die vraag ligt voor de hand: HR en finance leren elkaar begrijpen op het onderwerp HR analyics. Want cijfers kun je bombarderen tot de enige werkelijkheid of opvatten als input voor een gesprek. Het blijft een feit dat een HR-professional meer impact kan maken door zijn innerlijke Number Hero meer aandacht te geven.

HR analytics

Wie weet hebben de doorgewinterde cijferhelden binnen jouw organisatie (lees: je finance collega’s) waardevolle tips voor jou om dit voor elkaar te krijgen. Zet die koudwatervrees dus opzij en ontdek welke waardevolle inzichten jij kunt opdoen door je te verdiepen in HR analytics. Je finance-collega’s waarderen dat jij een beetje hun kant op denkt. Vervolgens krijgen ze ook meer begrip voor jou. Resultaat: blijere medewerkers, betere cijfers.

Wil jij de taalbarrières tussen HR en finance binnen jouw organisatie verbreken? Met de juiste tools maak je meer impact. Ontdek HR Salaris Plus.

 

NL Select your country