Handel

Wordt het EDI of een B2B Portal?

Veel bedrijven zijn overtuigd van de voordelen van ketenintegratie – ofwel supply chain integratie – en denken na over het gebruik van een Business2Business (B2B) portal of EDI-oplossing. Maar welke oplossing past het best bij de situatie, en wat zijn de verschillen?

Natuurlijk zijn er ook situaties waarin een vaak grote afnemer u dwingt om via EDI (Electronic Data Interchange) met hen te gaan communiceren. Dan heeft u vaak weinig keuze. Er zijn echter ook legio situaties waarbij u die keus wél heeft, maar hoe maakt u de juiste?

De keuze voor EDI of een B2B portal is vrij eenvoudig te maken, door de volgende vragen te beantwoorden:

 • Zit u in de food, doe-het-zelf of automotive branche?
 • Heeft u een voorspelbare en herhalende orderstroom?
 • Zijn er weinig wijzigingen aan orders? Denk daarbij aan wijzigingen in aantallen en afleverdatum.
 • Is er weinig tot geen orderspecifieke communicatie?
 • Is er beperkt sprake van wijzigingen op producten?
 • Is er sprake van vergaande standaardisatie van producten en onderdelen?
 • Wordt u niet verplicht door uw klanten of toeleveranciers tot het gebruik van EDI?

Als u al deze vragen met ja beantwoordt, lijkt het logisch om te kiezen voor een standaard EDI-oplossing.

Veel ERP-leveranciers bieden hun eigen EDI-oplossing aan, al dan niet door de samenwerking met externe leveranciers te zoeken. Deze leveranciers bieden meestal standaard oplossingen aan inclusief de mogelijkheid om elektronische documenten te exporteren.

Human2Human communicatie (H2H)?

Wanneer uw bedrijf actief is in een productieketen waarbij leveranciers en afnemer continue afstemmen over producten en leveringen, dan is een andere vorm van integratie beter op zijn plaats. EDI is immers vooral een technische oplossing, lees Machine2Machine. Menselijke communicatie heeft geen plek binnen EDI. Het ontbreekt aan mogelijkheden voor Human2Human communicatie.

B2B portals bieden juist wel de mogelijkheid om, naast het automatiseren van de orderprocessen, ook menselijke samenwerking tussen klant en leverancier te ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • Communiceren over afwijkingen, zoals afwijkende leverdata en aantallen.
 • Leveranciers inzage geven in (toekomstige) inkoopbehoefte. Dit kan door de materiaalbehoefte, berekend vanuit de Materiaalplanning (MRP) aan de toeleverancier te communiceren.
 • Actief sturen op leverprestaties.
 • De toeleverancier kan productinformatie en handleidingen over zijn producten tonen, naast de afnemer inzage geven in zijn bestelhistorie, facturen, etc.

Daarnaast biedt de cloud de u ook nog eens de mogelijkheid om deze informatie altijd en overal beschikbaar te hebben.

Wanneer er tussen de afnemer en toeleverancier naast het bestellen en bevestigen ook menselijke communicatie plaatsvindt over te leveren producten, dan is een B2B portal vaak beter op zijn plaats. Daarmee bereikt u een optimale communicatie tussen alle partners in de supply chain. Dit leidt uiteindelijk tot meer waarde voor het eindproduct én dus voor de eindgebruiker!

NL Select your country