Handel

Het verbeteren van relaties in de keten

Echte transparantie voor iedere speler in het logistieke netwerk wordt steeds belangrijker. Het ondersteunt een betere coördinatie van verzendingen waardoor lagere transport- en leveringskosten worden bereikt. Daarnaast versnelt het de omzet en zorgt het voor een betere klantenservice. Het is cruciaal voor het creëren van een echt uniform proces, van order tot aflevering.

Het vermogen van bedrijven om orders te coördineren die afhankelijk zijn van meerdere leveranciers brengt het wereldwijde leveranciersnetwerk tot leven. Hierdoor kan kostenefficiëntie worden bereikt en fabrikanten kunnen hun productie beter laten aansluiten op de daadwerkelijke vraag.

Als bedrijven grip hebben op de manier waarop de voorraad getoond wordt door het netwerk heen, dan hebben zij de meeste kans om te kunnen voldoen aan orders. Om deze transparantie te realiseren is het erg belangrijk om te bouwen aan sterke relaties tussen handelspartners. Belangrijke leveranciers die openstaan voor een goede opbouwende discussie zijn heel effectief voor het verbeteren van de concurrentiepositie en winstgevend van beide partijen. Binnen deze nauwere samenwerking wordt het traceren van externe voorraad een meer realistische optie.

Door het samenvoegen van resources zijn minder investeringen nodig in buffervoorraden. Bedrijven zijn ook sneller op de hoogte van retouren en voorkomen dat ze voorraden onderschatten. Dit helpt ze bij het vinden van de juiste balans in het kunnen voldoen aan orders. De productie wordt op het juiste niveau gestimuleerd, werkkapitaal wordt vrijgemaakt, en het risico van achterhaalde voorraden wordt verminderd. Alles zonder dat dit invloed heeft op de serviceniveaus. Problemen rondom verloren of verlate verzendingen en incorrecte of beschadigde orders kunnen sneller achterhaald en opgelost worden. En hierdoor wordt de impact ervan ook kleiner.

Transparantie betekent niet voor iedereen hetzelfde

Voor een fabrikant kan transparantie betekenen dat hij inzicht heeft in hoeveel dagen hij vooruit kan met de productie met de materialen die op dat moment beschikbaar zijn. Voor een retailer is dat niet van belang. Daarom is het voor het bereiken van echte ketentransparantie belangrijk dat de behoeftes van iedere betrokken speler duidelijk zijn. En dit is weer afhankelijk van de volledige samenwerking van al die partijen. Zonder ieders bijdrage is het onmogelijk om real-time volledigheid te kunnen creëren en claimen.

Ook is het belangrijk om te weten dat transparantie verder moet gaan dan de traditionele grenzen van de productieketen. Het moet meer omvatten dan het partnernetwerk alleen. In deze digitale wereld, waarin consumenten meer verbonden zijn met elkaar, is het ook belangrijk om klanten real-time informatie te bieden over wat ze precies kopen. Of het duurzaam geproduceerd is en wanneer het product wordt afgeleverd. Transparantie bieden tot en met de eindgebruikers biedt echt toegevoegde waarde voor producenten en retailers.

Van concept tot realiteit

Bedrijven kunnen een aantal initiatieven nemen om ketentransparantie te bereiken. Goed inzicht in de individuele partijen die het netwerk vormen, zorgt voor succesvolle segmentatie van product-/klantrelaties.

Dit is de basis voor het kiezen van logistieke oplossingen die zorgen voor de beste service tegen de breedste marge. De juiste ERP en Business Intelligence tools zijn belangrijk bij het creëren van de juiste groeperingen. En ze zijn essentieel voor het bouwen aan een intiemere partnerrelatie die voordelen oplevert voor beide partijen en is gebaseerd op een langdurige vertrouwensband tussen klant en leverancier.

De mate waarin u echt inzicht kunt creëren door het gehele netwerk heen, hangt ook af van hoe proactief alle betrokkenen informatie delen met elkaar. Succesvolle bedrijven delen en koppelen al grote hoeveelheden informatie vanuit verschillende bronnen (ook wel ‘big data’) om deze te interpreteren aan de hand van business analyse tools.

Deze uitgebreide gegevens kunnen de nauwkeurigheid van forecasts verbeteren. Samen met de verbeterde ketencommunicatie kan dit zorgen voor hogere omzet, lager werkkapitaal en kostenreducties.

NL Select your country