Handel

De 7 pilaren voor een succesvolle supply chain integratie

Waarom kopen producenten liever bij Nederlandse toeleveranciers? Omdat duurzaam concurrentievoordeel niet besloten ligt in de laagste inkoopprijs maar in ‘lean cooperation’ in de toeleveringsketen. Outsourcen naar lage lonen landen is ‘uit’. Snellere time-to-market en meer flexibiliteit om mee te bewegen met de vraag, daar gaat het om! Dat is niet zo snel te kopiëren, maar vereist ook om te investeren in duurzame supply chain samenwerking.

Mooi verhaal. Maar hoe krijg je succesvolle supply chain integratie van de grond?

 1. Een heldere visie.

  Het geloof, vaak bij de ketenregisseur, dat intensieve samenwerking met leveranciers gebaseerd is op de 3-v’s: vertrouwen, verantwoordelijkheid en voordeel.

 2. Commitment van de directie.

  Een no-brainer, maar te veel directies stellen supply chain integratie liever nog even uit. Het vereist aanpassing van de werkwijze richting leveranciers en eerst moet de eigen winkel op orde. Zo wordt je links en rechts ingehaald.

 3. Urgentie om te veranderen.

  Internationaal exporterende machinefabrikanten zijn vaak de voorlopers op het gebied van succesvolle supply chain integratie. Zij voelen de continue prijsdruk uit lage lonen landen en beseffen dat onderscheidend vermogen ligt in een hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden.

 4. Transparant informatie (durven) delen.

  Een grotere leveranciersverantwoordelijkheid begint met het delen van informatie. Zo stelt het wekelijks delen van een materiaal forecast leveranciers in staat om hun eigen productiecapaciteit efficiënter in te richten. Ook worden foutieve leveringen geminimaliseerd.

 5. ‘Distribution of benefit’.

  Het voordeel moet bij alle ketenpartners terecht komen, niet allen bij de ketenregisseur (producent). Dat maakt hem de verantwoordelijke verdeler, maar wel gebaseerd op transparante leveranciersperformance. Zo kan een hoge leverbetrouwbaarheid versus de keten als geheel worden beloond door het sneller betalen van facturen.

 6. Eenvoudig beginnen.

  Kies een paar grote leveranciers en de rest zal volgen. Welke 20% leveranciers genereren 80% van het inkoopvolume? Deel materiaalbehoefte vooruit, maak hen met VMI verantwoordelijk voor JIT leveringen en reduceer buffervoorraad. Last-minute verrassingen door onduidelijke ordercommunicatie kost aan beide zijden handenvol geld.

 7. Opkomst van de cloud.

  Producenten gebruiken steeds vaker supply chain software ‘als een dienst’ in de cloud. Dan kunnen ze snel leveranciers uit nodigen om samen te werken in één online omgeving waarin gecommuniceerd wordt over inkoop- en verkoopprocessen, ter vervanging van data die nu nog verstopt zit in allerlei e-mails, excel sheets en gesloten ERP systemen. Ketenpartners kijken samen naar één real-time beeld van het proces en kunnen daardoor veel sneller reageren en doorlooptijden verkorten.

Bespreek deze 7 pilaren eens in uw organisatie. Duurzame supply chain samenwerking is een gegeven. Vroeger of later zult u er wat mee moeten.

Ontdek Exact voor Handel.

NL Select your country