Handel

Bevestig je retour eenvoudig met een mailtje

Veel handels- en productiebedrijven worstelen met hun kostenverslindende retourproces. Terugnemen van goederen behelst meer dan het retourmoment zelf. Efficiency realiseer je door relevante communicatie en handelingen rondom het retourproces. Daar gaat het vaak de mist in vanwege het ontbreken van overzicht en controle. Die problemen zijn met de nieuwe functie ‘geplande retouren’ in  Exact voor Handel verleden tijd.

De ene retour is de ander niet

Er zijn genoeg redenen om een zending te retourneren. Als je een verkeerd product hebt ontvangen, of een zending die bij aankomst defect of incompleet blijkt te zijn. Geen situatie is hetzelfde en omdat voor elke reden een andere maatregel nodig is, moeten al deze verschillende processen duidelijk in kaart zijn gebracht en ondersteund worden door een digitaal magazijn.

Geplande retouren

Met de nieuwe functie ‘geplande retouren’ maak je het retourproces een stuk efficiënter en makkelijker. Nadat een retourzending is aangemeld, kan je eerst de achterliggende reden beoordelen en dan besluiten of je de aanmelding al dan niet in behandeling neemt.

Het voordeel hiervan is dat de administratieve afdeling en het magazijn automatisch op de hoogte zijn van de retourstroom en hier beter op kunnen anticiperen en handelen. Omdat een retourzending van tevoren is aangemeld, kost het medewerkers minder tijd deze te verwerken. De marge op producten neemt hierdoor toe.

Klant altijd op de hoogte

Medewerkers zijn altijd op de hoogte van de te verwerken retouren, maar ook klanten weten waar ze aan toe zijn. Je kunt je klanten via email direct op de hoogte stellen van de aangemelde retourzending. Deze e-mail bevat een pdf-bijlage met daarin alle productdetails van de betreffende retourzending.

Return Merchandize Authorisation

De aanmelding van een retour wordt niet direct verwerkt in de voorraad. Dit gebeurt pas na acceptatie, het zogenaamde Return Merchandize Authorisation (RMA). Er kan zelfs een specifiek, afwijkend magazijn worden gekozen als locatie om de retour te ontvangen. En ook dat zorgt voor een overzichtelijker retourproces.

Business software
Business software
Author image
Bram Streefkerk

Bram is Solution Marketeer voor de industry solutions van Exact. In die rol is hij verantwoordelijk voor het vermarkten van de handels- en productiesoftware van Exact. Daarbij ondersteunt hij sales, marketing en resellers. Bram heeft ruim 20 jaar ervaring met e-commerce en ERP voor handels- en productiebedrijven in het mkb. 

NL Select your country